PRESSMEDDELANDE!

PRESSMEDDELANDE!
2022-09-15
FYLKINGEN pressmeddelande 15 september 2022
Hyresavtalet i Münchenbryggeriet sägs upp till 90-årsjubileet

Fylkingen – en av världens äldsta scener i sitt slag – har presenterat ny musik och experimentell konst i Münchenbryggeriet sedan 1986. Föreningen grundades 1933 och utgörs idag av 300 svenska och internationella konstnärer som utvecklar och presenterar nya verk här.

AFA Fastigheter har fört in en klausul i kontraktet om att ”ljudalstrande verksamhet” inte får äga rum i lokalerna före kl 18, och avser höja årshyran från en knapp miljon till en och en halv. Fylkingen har förhandlat med hyresvärden under ett år men uppsägningen verkar nu vara ett faktum.

Styrelsens ordförande Lise-Lotte Norelius:
Det handlar om både kulturpolitik och stadsplanering. Fylkingen är inte bara en konsertscen utan en unik plattform för den frihet experimentellt konstnärligt arbete kräver. Vill vi ha gym och mäklarkontor i stadens alla offentliga lokaler?

Fylkingen presenterar 100-talet programpunkter per år. Inför 90-årsjubileet 2023 pågår ett intensivt nystartarbete där en ökning av antalet konserter och presentationer planeras.

Listan är lång på de epokgörande evenemang som presenterats på Fylkingen, från den nya kammarmusiken 1933 via 60-talsavantgardet med John Cage till – i augusti i år – Fifth Edition for New Music, som presenterade den legendariska dronekompositören Éliane Radigue och akten Ahmed.

Verksamheten på Fylkingen drivs av en aktiv styrelse, produktionsgrupp och medlemskår med stöd av Statens kulturråd, Region Stockholm och Stockholm Stads kulturförvaltning.

För mer information vänligen kontakta:
Maria Morberg
FYLKINGEN
Kommunikativ producent
kommunikation@fylkingen.se
Telefon 08-84 54 43
Mobil 070-718 0925