US 2

Föreningen SEAMS presenterar ny elektroakustisk musik från USA. Denna gång utvald av hitreste Paul Rudy, vicepresident i amerikanska SEAMUS och kompositionsprofessor på University of Missouri. Musik av Ivico Bukvic, Elainie Lillios, Jim Mobberley, Kyong Mi Choy, Jon Appleton, Scott Wyatt, Jason Bolte och Paul Rudy.
SAMPRODUKTION: SEAMS