tillbaka till festivalsidan

Twisted Shout #2: Kulturskolan RAKETEN

https://www.kulturskolanraketen.se/


Inför festivalen har klass 5 från Kulturskolan Raketen i Björkhagen skapat egna ljudpoem i text, röst och bild. De har arbetat tillsammans med skådespelaren och röstkonstnären Lily Bigestans, mångkonstnären Benedictio Carling och bildkonstnären Jenny Soep.

Raketen har profil Kultur, Miljö och Rättvisa och med sina elever från förskoleklass och grundskola arbetar de gärna i projekt och vi är extra glada över detta samarbete med en yngre generation!

På lördag kl 13.00 framträder de tillsammans med en annan ensemble som i workshopform arbetat med Text-Ljudkonst, under ledning av Maja Jantar.

Varmt välkomna!

LILY BIGESTANS
Skådespelare, röstartist och pedagog i röst och teater.
Arbetat med Great Learning Orchestra, kulturskolan, ljudböcker, finsk tango, improvisationsteater, komiker och poesiläsningar… you name it!
www.lilybig.se

BENEDICTIO CARLING
Passionerad Homoludens, Kretslopps-designer, Performance-artist och Miljönär.
Har hela sitt aktiva liv hyllat Slumpens Partitur och Förgänglighetens Skönhet.

JENNY SOEP
…är en spännande dokumentärillustratör och bildkonstnär som visualiserar liveframträdanden. Hennes specialitet är att liveteckna experimentell musik, performance, events och andra konstformer.
https://jennysoep.comtillbaka till festivalsidan