Animerad Notation - En minifestival - The Cloud Machine, Immersee, Mälaren

header
Festival
-

Animerad Notation - En minifestival - The Cloud Machine, Immersee, Mälaren

Entré 100 kr Medlemmar 80 kr

Leif Jordansson (S), Jesper Målsten (S) och Carlos García Miragall (Valencia, Espanha) presenterar var sitt verk var som utforskar idén om animerad notation. Under de fyra timmar festivalen pågår kommer verken att visas och spelas i en tredelad loop, som i en installation, där publiken kan röra sig fritt i rummet. Det är alltså möjligt att komma och gå när och som man vill under denna tid.

THE CLOUD MACHINE

Leif Jordansson samarbetade 2015 med regissören Peder Bjurman i FMR (läs efemär), i en föreställning som var en teknisk multiteater bestående av ett digitalt moln byggt av en tredimensionell projektion på en transparent vinklad skärm, en s.k. ”Pepper’s Ghost”-projektion: http://www.fmrproduction.com/the-cloud-machine/

Under arbetet med musik till installationen ville Leif skapa något som överensstämde med 3D-molnet, så tillsammans med Ricardo Atienza, som hade varit inblandad i programmeringen av molnet, började de de skissa på en idé där 4 datorskärmar ihopsatta i en kub kunde spela upp ett animerat partitur bestående av punkter som kunde bilda ett moln som med hjälp av skrivna regler kunde tolkas av en kvartett. För detta tillfälle har Ricardo tillsammans med Carlos Manuel García Miragall utvecklat materialet till ytterligare förfining.

Musiker:
Lotta Johansson: Violin och såg
Anna Petraskevica: Flöjt
Mats Dimming: Kontrabas
Daniel Borgegård Älgå: Basklarinett och klarinett

Konsertformatet Immersee skapades i ett examensarbete från Konstfack 2021 av Jesper Målsten. Pilotföreställningen utfördes utan publik p.g.a. då rådande smittskyddsrestriktioner (tillgänglig här: https://www.youtube.com/channelUCFlxOTA6eaft0uGB_5QoxzA), men kan nu äntligen upplevas live!

Projektionerna genereras av ljudet från de fyra musikerna. Beroende på volym och tonhöjd sprutas bläck in i en vattentank, som sedan filmas, speglas upp och projiceras för att sedan åter tolkas av musikerna: en loop mellan det visuella och audiella.

Musiker
Niklas Billström - Kontrabas
Leif Jordansson - Elgitarr
Daniel Borgegård Älgå - Basklarinett och klarinett
Yann Le Nestour - Basklarinett och stålklarinett

Mälaren89SL
Mälaren89SL
är en audiovisuell performance inspirerad av förhållandet till en fysisk plats (Mälaren) strukturerad kring färjelinjen SL 89 från Stockholm till Ekerö. I projektet undersöks förhållandet mellan bild och ljud genom sonifikation och improvisationstekniker. Bild-sonifkikation omtolkar bildmaterial till ljud i analogi med en synestetsik upplevelse (att uppleva färg när man hör ett ljud/en ton eller vice versa). En videofilm från resan genererar ett digitalt och analogt soundscape där materialet som skapas utifrån bild-sonifikationen blandas med en kollektiv improvisation.
Projektet är ett samarbete mellan Konstfack University of Arts, Crafts and Design och Laboratorio de Luz från Universidad Politécnica de Valencia (UPV) med stöd från Argos research project (UPV, PID2020-116186RA-C32
Medverkande: Carlos García Miragall & Francisco Sanmartin Piquer (UPV), Ricardo Atienza, Cecilia Enberg, Edith Fung, Jakob Hördegård, Leif Jordansson, Daniele Lombardi, Robin McGinley, Anders Meisner, Paola Torres Nuñez del Prado, Jordana Loeb and Johan Schalin.
-------------------------------------------------
Sunday december 19, 2021

14.00-18.00

Animated Notation - A mini festival - The Cloud Machine, Immersee and Mälaren

Leif Jordansson (S), Jesper Målsten (S) and Carlos Manuel García Miragall (Valencia, Espanha) will present pieces that investigate the idea of animated notation. During the four hours the installation will be open the pieces will be played in a three part loop, like an installation where the audience can move freely in the room. So it will be possible to enter or leave anytime during the opening hours.

THE CLOUD MACHINE

Leif Jordansson collaborated with director and writer Peder Bjurman 2015 in the production company FMR (read: éphémère) where they created the performance ”The Cloud Machine”, a large model theatre containing of a digital cloud that was a three dimensional projection on a tranparent angled screen, a so called ”Pepper’s Ghost”-projection: http://www.fmrproduction.com/the-cloud-machine/

Musicians:
Lotta Johansson: Violin and Saw
Anna Petraskevica: Flute
Mats Dimming: Double Bass
Daniel Borgegård Älgå: Bass Clarinet and Clarinet

Working with music for the installation Leif wanted to do something similar to the 3D cloud, so together with Ricardo Atienza, who helped with the programming parts for the show, they started to create a machine with four computer screens that could play an animated three dimensional score for a quartet to interpret. For this show Ricardo and Carlos Manuel García Miragall has developed a new, more subtle version.

IMMERSEE

The Immersee concert concept was created as an outcome of a Master Thesis at Konstfack by Jesper Målsten in 2021. The pilot performance was carried out without audience due to the covid 19 pandemic(visible here: https://www.youtube.com/channel/UCFlxOTA6eaft0uGB_5QoxzA), but now finally, you will have the possibility to experience Immersee live!

The visuals are generated by the sound signals from the four musicians. In relation to volume and pitch, ink is injected to a water tank, which then is filmed, mirrored, projected and interpreted by the musicians: a loop of output/input between visuals and audio.

Musicians
Niklas Billström - Double Bass
Leif Jordansson - Electric Guitar
Daniel Borgegård Älgå - Bass clarinette and clarinet
Yann Le Nestour - Bass Clarinette and metal clarinet

Mälaren89SL
is an audiovisual performance inspired by the symbolic and physical concept of the lake (Mälaren) and structured around the SL 89 ferry line from Stockholm to Ekerö. We investigate in this project the connections and possible dialogues between image and sound through a number of sonification and improvisation techniques. Image sonification reinterprets visual media into sound, by analogy with synaesthetic perception, experiencing a sensorial field through a non-commonly related sense (for example perceiving colours when hearing sounds or viceversa). A video ride on line 89 will thus generate a digital and analogue soundscape in which the sonified image-to-sound textures generated by the computer will blend with an (electro-)acoustic collective improvisation.
This project is a collaboration of Konstfack University of Arts, Crafts and Design and Laboratorio de Luz from Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Supported by an Argos research project (UPV, PID2020-116186RA-C32).
Participant artists: Carlos García Miragall & Francisco Sanmartin Piquer (UPV), Ricardo Atienza, Cecilia Enberg, Edith Fung, Jakob Hördegård, Leif Jordansson, Daniele Lombardi, Robin McGinley, Anders Meisner, Paola Torres Nuñez del Prado, Jordana Loeb and Johan Schalin.

Medlemsproduktion: Leif Jordansson