Sonic Navigators

Sonic Navigators
Konsert

SONIC NAVIGATORS # 1 - adventurous music

English version below.
Sonic Navigators är den första i raden av presentationer av musik som utmanar genrer och
konstnärliga discipliner. SONIC NAVIGATORS # 1 presenterar en rad musiker från
Köpenhamn som arbetar gränsöverskridande med tekniker och genrer på ett lekfullt sätt.
Kommande utgåvor av Sonic Navigators, presenteras i Berlin, New York och Köpenhamn.

Medlemsproduktion: Eva Sjuve

Xuri, den Köpenhamn-baserade konstnären Susanne Benther Mouritsen undersöker
gränsen mellan de skuggiga sidorna av fantasivärldar befolkad av spökfigurer, en flykt
genom ljudvärldar av lekfulla industriella beats. Xuri's senaste utgåva, "Bedlam of Salt", på
Janushoved, visar hennes senaste ambienta arbeten. Hon framför musik live i Tokyo, Berlin,
Antwrpen, Paris och ibland under monikern Parietal Eye, på Amniote Editions Label.
http://www.pr-t-n.org/xuri/

Xenia Xamanek är en dansk-hondurisk kompositör baserad som arbetar med röst, akustiska
instrument och elektronisk musik inom anti-genre. Hon har uppmärksammats för sin
kombination av poesi och andra litterära texter och hennes arbete med röst och tematiska
skildringar av myter, legender och humanistiska aspekter av utanförskap som gör hennes
verk unika och en publik knäpp tyst. Xenia arbetar internationellt och har släppt musik på
Infinite Waves, Anyines, Posh Isolation och under monikern Equis.
https://www.youtube.com/watch?v=ilXsbygFwvQ
https://anyines.com/envase/
https://soundcloud.com/xeniaxamanek

Ragnhild May, baserad i Köpenhamn, utmanar musikaliska kategorier och undersöker
förbisedda akustiska fenomen och deras effekter på det mänskliga sensoriska systemet. Hon
utforskar ljud genom att skapa unika musikinstrument men nya former av ljud och
framförande, där gränserna suddas ut mellan artificiell och naturlig, människa och maskin,
och materiell och immateriell. I hennes verk ingår barnsliga och feminina element vilka
förvrängs tills de blir monströsa.
https://ragnhildmay.com/

Stephen McEvoy, är en Irländsk tonsättare baserad i Köpenhamn. Hans kompositioner utgår
ifrån det intuitiva och improvisation. Stephen undersöker ljudets essens och de
psykoakustiska effekter ljudet har på lyssandet. Han etablerade skivbolaget Fluf 2016, där
utgivningarna definieras av det som ligger på gränsen mellan lekfullhet och det seriösa. Hans
verk har blivit framförda i Europa, bl.a på Cafè OTO i London, och han har varit
gästtonsättare på EMS. Stephen leder ljudlaboratoriet på den Kungliga Konsthögskolan i
Köpenhamn.
https://flufrecs.bandcamp.com/
http://elektronmusikstudion.se/projects/2017/764-stephen-mcevoy

Eva Sjuve är ljud- och mediakonstnär som utvecklar nya typer av musikinstrument och
interaktivitet. Hon undersöker strukturer inom vår omgivning och det offentliga rummet bl.a
genom rytmik av giftiga gaser och levande organismer i gränslandet mellan människa och
maskin, artificiell och levande material, det rationella och fantasi. Hennes verk har blivit
presenterade runt om i världen, inklusive Performa Biennalen, the Istanbul Biennalen,
Kiasma, Moderna Museet, and Museum of Contemporary Arts, Chicago.
http://www.moolab.net/
https://soundcloud.com/evasjuve

------------------------------------------------------------
English version
------------------------------------------------------------
SONIC NAVIGATORS # 1 - adventurous music

Sonic Navigators is the first in a row of presentations of music the challenges genres and
artistic disciplines. # 1 presents music from the scene in Copenhagen which challenges
musical genres and is playful.
Xuri, the Copenhagen-based artist Susanne Benther Mouritsen explores the shadow sides of
imaginary spaces and playful industrial sounds, and her music is a flight through
soundscapes paced by throbbing beats, accompanied by ghostly entities. Xuri's latest
release, "Bedlam Of Salt," on the label Janushoved, her ambient work is transformed into a
crystallized sound world. She performs live in Tokyo, Berlin, Antwerpen, Paris, and
sometimes under the moniker Parietal Eye on Amniote Editions label.
http://www.pr-t-n.org/xuri/
Xenia Xamanek, based in Copenhagen, advances the practice of musicality towards the
notion of genre flux. Xenia produces surprising mixture of sounds through engaging with
cultural frameworks and dismantling the political mechanisms of homogenized rationality.
Xenia's transdisciplinary practice builds on computed orchestration, skillful hardware
experimentation, and a conceptional curiosity that has led to creating a diverse body of
works. Xenia's latest release is "Moodswings," a collaboration with Karis Zidore, which
manifests the use of volatile aesthetics and shifting emotions.
https://www.youtube.com/watch?v=ilXsbygFwvQ
https://anyines.com/envase/
https://soundcloud.com/xeniaxamanek
Ragnhild May, based in Copenhagen, explores sound through sculptures and creates unique
instruments that produce new kinds of sounds and performances. Ragnhild challenges
musical categories and explores acoustic phenomena and their effect on human perception in
the area between the artificial and natural, man and machine, the material and the immaterial,
where playful elements get twisted until they become monstrous.
https://ragnhildmay.com/
Stephen McEvoy, is a Copenhagen-based Irish composer. His compositions are based on
intuition and improvisation, where he explores the essence of sound and the psychoacoustic

effects on the listener. Stephen established the label Fluf in 2016, where both playfulness and
the serious define the works. His work has been presented around Europe, including Cafe
OTO in London, and he has been a composer-in-resident at EMS. In addition, Stephen leads
the Sound Laboratory at the Royal Academy of Arts in Copenhagen.
https://flufrecs.bandcamp.com/
http://elektronmusikstudion.se/projects/2017/764-stephen-mcevoy
Eva Sjuve, is a sound and media artist that creates musical instruments and interaction,
exploring structures in our changing environments and public spaces, through the rhythmics
in poisonous gases and living organisms in the area between man machine, artificial and
living organisms, and artificial and living material, and the rational and the imagined. Her
work has been presented around the world, including, the Performa Biennale, the Istanbul
Biennale, Kiasma, Moderna Museet, and Museum of Contemporary Arts, Chicago.
http://www.moolab.net/
https://soundcloud.com/evasjuve