10-årsjubileum Sidén Hedman duo

Sidén Hedman duo
Konsert

Konsert och skivinspelning med Sidén Hedman duo. 10-årsjubileum med musik från duons rika repertoire. Verk för piano, preparerat piano, EAM samt video.

Eva Sidén - piano, elektronik och video
Jens Hedman - elektronik, live-bearbetningar och video

Sidén Hedman duo arbetar med konstnärligt och tekniskt innovativa projekt i samspel med andra konstnärliga uttryck och med publiken. De gör kombinerade ljud- och konsert-installationer som utvidgar konsertformen och prövar nya former för komposition och musikupplevelser. Basen för duons verk är flygelns rika klangvärld i kombination med elektronik, mekanik och scenografi i form av till exempel video. Duon arbetar i Sverige men har en stor del av sin verksamhet internationellt med konserter, ljud/video installationer och samarbetsprojekt i bland annat artist in residens. De har haft konsert och ljudinstallationer uppförda på bland annat Moderna Museet Stockholm, Recoleta Art Center Buenos Aires, Abrons Art Center New York, CPFL Cultura Sao Paulo och Franska Institutet Senegal.

Entré
Ord - 150 kr
Student, pensionär, Fylkingen-medlem -100 kr

Bar i pausen

Medlemsproduktion: Eva sidén och Jens Hedman