Fylkingen fortsätter med begränsad verksamhet utan publik tillsvidare.
Vissa konserter streamas dock med kortare varsel eller publiceras som förinspelade här på hemsidan.
Håll ögonen öppna! :-)