CRASH RIDE6

Performance

Entré från 19.30

Premiär!

CRASH RIDE6
- ett performativt ljudverk av och med Sisterloops

> english below <

CRASH RIDE6

är en vidareutveckling av Sisterloops arbete med Cymbalen som material; visuellt, ljudligt och kontextuellt. Massiva basfrekvenser och interferenser, rytmiska, industriella referenser. Svävande texturer och sjungande metall. //: Analoga loopar ://

CRASH RIDE6

Scenrummet består av 60 cymbaler i olika skick; begagnade och mer eller mindre defekta. De har alla sina individuella missljud; gnissel, brus, rassel, knak, oväsen. Cymbalerna har blivit sönderspelade av främst punk- och rocktrummisar, under konserter, i replokaler och på klubbar runtom i Stockholm och Ruhrområdet i Tyskland.

CRASH RIDE6

är Sisterloops hittills mest omfattande cymbalprojekt. Utvecklat på Elektronmusikstudion, Fylkingen och under två veckor residens på Maschinenhaus Essen i Tyskland. Verket grundar sig i omfattande research av olika elektroakustiska tekniker, i samarbete med programmeraren och tonsättaren Fredrik Olofsson.

TEASER

CRASH RIDE 6 teaser from Sisterloops on Vimeo.

Föreställning ca 45 min
Kvällen avslutas med Sisterloops Hommage för fan!

Pris: 100 kr ordinarie, 80 kr Fylkingenmedlem, student
Biljetter: https://secure.tickster.com/en/dd8vj3j1ml89k50/products
Begränsat antal platser enligt gällande restriktioner.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Facebook event
https://fb.me/e/1aSncseFy

Tack Fylkingen, Elektronmusikstudion, Maschinenhaus Essen, Fredrik Olofsson, Simon Dümpelmann, Sascha Djäzz, Magdalena Meitzner, Ulrik Nilsson, Michel Klöfkorn, Johanna Yasirra-Kluhs, Anna Drvnik, Jenny Soep, Rees Archibald, Pedro Martinez.

Med stöd från Musikverket, Kunststiftung NRW, Region Stockholm, Helge Ax:son Johnsons Kulturstiftelse, Konstnärsnämnden.

Sisterloops is a performative sound art and noise duo, consisting of the composer and musician Alexandra Nilsson and the stage and media artist Marie Gavois, based in Stockholm and Duisburg. Sisterloops has been working as a duo since 2014 and has among other performed at:

Ausland Berlin, dESTRUKTIVA Festival Mülheim an der Ruhr, Oval Office Bar Bochum, MEX-Appeal Dortmund, Folkwang Universitet der Künste Essen, Maschinenhaus Essen, Kunstpalast Düsseldorf, Ebertplatz Köln, Konserthuset Stockholm, Queer Noise Fest#1 Stockholm, Fylkingen, Supermarket Art Fair, Svensk Musikvår Stockholm, TITWRENCH Stockholm, Husby Konsthall, Freuds Dream Museum St. Petersburg, National Center For Contemporary Art (NCCA) Moskva.

Sisterloops are nasty academics
Strictly wild, brutally feminine,
We are amplified knives
material - cuts and whines, scratches, bursts and shrieks_
Physical - direct action_ savage_
Script / lyrical / narrative_
Who speaks and who makes noise?

II: . . . :II

https://sisterloops.wordpress.com/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

> english <

Premiere!
CRASH RIDE6
- a performative sound work by Sisterloops

Friday 10th September 20.00
Saturday 11th September 20.00
Doors open 19.30

CRASH RIDE6

is a further development of Sisterloop's work with the Cymbal as material; visually, sonically and contextually.
Massive bass frequencies and interferences, rhythmic, industrial references. Floating textures and singing metal. //: Analog loops ://

CRASH RIDE6

The stage consists of 60 cymbals in various conditions; used and more or less defect. All of them have their own individual noise, rattle, crackle, clatter. The cymbals have been smashed mainly by punk and rock drummers, during concerts, in rehearsal rooms and in clubs around Stockholm in Sweden and the Ruhr area in Germany.

CRASH RIDE6

is Sisterloops most extensive cymbal project until now. Developed at Elektronmusikstudion, Fylkingen and during a two week residency at Maschinenhaus Essen in Germany. The work is based in a profound research of various electroacoustic techniques and in collaboration with the programmer and composer Fredrik Olofsson.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Facebook event
https://fb.me/e/1aSncseFy

Performance ca 45 min
Closing act: Sisterloop's Hommage för fan!

Price: 100 sek / 80 sek Fylkingen member, student
Tickets: https://secure.tickster.com/en/dd8vj3j1ml89k50/products
Limited number of seats according to current restrictions.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Thank you Fylkingen, Elektronmusikstudion, Maschinenhaus Essen, Fredrik Olofsson, Simon Dümpelmann, Sascha Djäzz, Magdalena Meitzner, Ulrik Nilsson, Michel Klöfkorn, Johanna Yasirra-Kluhs, Anna Drvnik, Jenny Soep, Rees Archibald, Pedro Martinez.
With support from Musikverket, Kunststiftung NRW, Region Stockholms Helge Ax:son Johnsons Kulturstiftelse, Konstnärsnämnden.

Medlemsproduktion: Nilsson / Gavois