FYLKINGEN @ KULTURNATT STOCKHOLM @ FYLKINGEN

Onlinekonsert
-

KULTURNATT STOCKHOLM @ FYLKINGEN
dưnǵēơņ ċṛawļ - A live streamed online performance by Heidi Edström [ingentinget].

April 24, 2021 , 7:30 pm

dưnǵēơņ ċṛawļ
Somewhere, sometime, somehow all the mysteries came to an end. You left the world of silly fancies and started up a new life. Maybe as an account manager at some medium sized company. And it is probably quite a good life. I mean, the salary is at least okay, even if your boss is an ass. And I promise you that your family will still be there, as all your friends are starting to slowly slide away. So why are you still crawling deeper down and even further into that narrow cave?

Heidi Edström [ingentinget]
Fylkingen member Heidi Edström [ingentinget]* is both a digital designer and performance artist and works with "bumps" as something that stands out and is different against a flat and homogeneous surface. Her performance work often focuses on bodily experiences and examines the gap between our modern lives and our bodies with primal needs.
*ingentinget - means as much as nothing.

FYLKINGEN @ KULTURNATT STOCKHOLM
FRAGMENTS OF FYLKINGEN - a film with short contributions by four Fylkingen members

The film will be shown on Kulturnatten's website between 18:00 and 24:00 on April 24.
https://kulturnattstockholm.se/
and here: https://youtu.be/UW70XvYlriU

FRAGMENTS OF FYLKINGEN
Together, the four short independent productions by members Casey Moir, Sofia Härdig, Teresa Wennberg and the duo WOL (Wenche Tankred and Lovisa Johansson) provide a fragmentary insight into the breadth of our members' artistic productions. The members present their films with short reflections on Fylkingen as a place and their work & life during the past year.

Infatuation by Sofia Härdig 
"Infatuation" Is filmed by Heba Habib, idea, editing by Sofia Härdig
A performance is waiting to take place. An artist is struggling to stay at the microphone.
Lyrics and Music by Sofia Härdig, Vocals, guitar, synthesizer, percussion production. Sofia Härdig. Guitar John essing, Bass Anne Marte Eggen, Drums John Finsrud
More info: www.sofiahardig.net

Excerpt from Brainsongs by Teresa Wennberg  
A short one-eyed visit to a three-dimensional virtual work.
More info: http://www.teresawennberg.art

Outside in av Casey Moir 
A performance that took place at Fylkingen and created with the Fylkingen space in mind.
More info: https://konstmusiksystrar.se/medlem/casey-moir/

Hitta Fylkingen (Find Fylkingen) by WOL - Wenche Tankred och Lovisa Johansson
Find the way to Fylkingen's stage, find the way to Fylkingen in yourself.
Concept and participants: Wenche Tankred and Lovisa Johansson
Photo: Mats Lundell
More info: www.wolart.se

-----------------------------------------------------------

KULTURNATT STOCKHOLM @ FYLKINGEN
dưnǵēơņ ċṛawļ - En live stream online performance av Heidi Edström [ingentinget].

24 april 2021, 19:30. Se performancen här: https://vimeo.com/540990237.

dưnǵēơņ ċṛawļ
Någonstans, någon gång, på något sätt tog alla mysterier slut. Du lämnade världen av fåniga fantasier och startade ett nytt liv. Kanske som Account Manager på något medelstort företag. Och det är nog ett ganska bra liv. Jag menar, lönen är åtminstone okej, även om din chef är ett as. Och jag lovar dig att din familj fortfarande kommer att vara där, när alla dina vänner börjar glida långsamt bort. Så varför kryper du fortfarande djupare ner och ännu längre in i den smala grottan?

Heidi Edström [ingentinget]
Fylkingen medlem Heidi Edström [ingentinget] är både digital designer och performance konstnär och arbetar bland annat med “knölar” som något som sticker ut och är annorlunda mot en plan och homogen yta. Hennes performanceverk fokuserar ofta på kroppsliga upplevelser och undersöker glappet mellan våra moderna liv och våra kroppar med primala behov. 

FYLKINGEN @ KULTURNATT STOCKHOLM:
FYLKINGEN I FRAGEMENT - en film med korta bidrag av fyra Fylkingenmedlemmar

Filmen visas på Kulturnattens hemsidan mellan kl. 18:00 och 24:00 den 24 april.
https://kulturnattstockholm.se/
och här: https://youtu.be/UW70XvYlriU

FYLKINGEN I FRAGMENT
Tillsammans ger de fyra korta oberoende produktionerna av medlemmarna Casey Moir, Sofia Härdig, Teresa Wennberg och duon WOL (Wenche Tankred och Lovisa Johansson) en fragmentarisk inblick i bredden i våra medlemmars konstnärliga produktioner. Medlemmarna presenterar sina filmer med korta reflektioner kring Fylkingen som plats och sitt arbete och liv under det gångna året. 
 
Infatuation av Sofia Härdig 
"Infatuation" Är filmad av Heba Habib, idé, klippning redigering av Sofia Härdig
Ett framförande väntar på att ske, En artist kämpar för att stå kvar vid mikrofonen.
Text och Musik av Sofia Härdig, Sång, gitarr, synt, slagverk produktion. Sofia Härdig. Gitarr John essing, Bas Anne Marte Eggen, Trummor John Finsrud
Mer info: www.sofiahardig.net

Utdrag från Brainsongs av Teresa Wennberg
Ett kort enögt besök i ett tredimensionellt virtuellt verk.
Mer info: http://www.teresawennberg.art

Outside in av Casey Moir 
En föreställning som ägde rum på Fylkingen och skapades med tanke på Fylkingens scenrum.
Mer info: https://konstmusiksystrar.se/medlem/casey-moir/

Hitta Fylkingen av WOL - Wenche Tankred och Lovisa Johansson
Hitta vägen till Fylkingens scen, hitta vägen till Fylkingen i dig själv.
Koncept och medverkande: Wenche Tankred och Lovisa Johansson
Foto: Mats Lundell
Mer info: www.wolart.se

----
Fylkingenproduktion
Fylkingen stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Stad Kulturförvaltning, Region Stockholm och Kulturens Bildningsverksamhet.