STREAMAD KONSERT: A Web of Sound

Onlinekonsert


Foto: Lars Bröndum

Konserten streamas på grund av rådande restriktionerna.
The concert is streamed due to current restrictions.

See konserten här: https://www.facebook.com/events/2709795672592549

See below for English

En kväll med musik för träblås och live-elektronik.
My Eklund: blockflöjt, Daniel Borgegård Älgå: Klarinet och basklarinett, Per Gärdin: Saxofon, Lars Bröndum: Live Elektronik
Konserten börjar kl. 16.00.

My Eklund: blockflöjt
Eklund har etablerat sig som en av alla världens intressanta människor. Hon kämpar för att leva upp till samhällets och sina egna krav samtidigt som hon för en kamp för nyfikenhetens- originalitetens, kreativitetens och musikens sak. My har verkat som professionell blockflöjtist/musiker under ett decennier och konserterat i olika konstellationer runt om i Europa. 2018 släppte hon tillsammans med sin duo, Kondens, skivan Goldberg 1.5 vilken uppmärksammades och rosades i media. . www.myeklund.se, www.kondens.blog

Lars Bröndum: Live Elektronik
Musiker och tonsättare, professor vid universitetet i Skövde. Bröndum arbetar ofta med interaktion mellan akustiska och elektroniska instrument och i hans musik utforskar han gränsen mellan noterad musik och improvisation. Hans senaste CD "Phaethon - Music for Instruments and Electronics" fick pris för bästa album i kategorin Experimentell Musik av SOM på Manifest Gala 2020. Bröndum driver också skivbolaget Antennae Media. antennaemedia.se/Home/Lars_Brondum.htmln

Per Gärdin: Saxofon
I samarbeten på EMS, ca 1979-1982, kombinerades Buchla-synthesizer med blåsinstrument. Sedan dess har Gärdin mest arbetat i små tillfälliga grupper och solo-saxofonimprovisationer och inspelningar. 2009-2010 var han medlem i Total Vibration (inklusive bland andra Markus Breuss och Tsukiko Amakawa), 2013-2014 spelning och inspelning i Portugal med The Red Trio och andra medlemmar i Lissabon-scenen.
Sedan 2018 uppträder han i en duokonstellation med Lars Bröndum som utforskar interaktion mellan liveelektronik och saxofon. Gärdin har spelat på konserter och festivaler i bland annat Sverige, Portugal, Spanien, England, Tyskland.

Daniel Borgegård Älgå: Klarinet och basklarinett
Daniel Borgegård Älgå är träblåsarmusiker och pedagog. Han är aktiv i olika former av akustisk och elektronisk improvisationsmusik. Han är för närvarande aktiv i bandet Rekon.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENGLISH:

Watch the concerts here: https://www.facebook.com/events/2709795672592549

An evening with music for Woodwinds and Live Electronics.
My Eklund: Recorders, Daniel Borgå Älgå: Clarinets, Per Gärdin: Saxophones, Lars Bröndum: Live Electronics.
Concert starts kl. 16.00 (Swedish time)

My Eklund: recorder
Eklund has established himself as one of all the interesting people in the world. She fights to live up to society's and her own demands while at the same time fighting for the cause of curiosity, originality, creativity and music. My has worked as a professional recorder / musician for a decade and has given concerts in various constellations around Europe. In 2018, she released together with her duo, Kondens, the album Goldberg 1.5 which was noticed and praised in the media. . www.myeklund.se, www.kondens.blog

Lars Bröndum: Live Electronics
Musician and composer, professor at the University of Skövde. Bröndum often works with interaction between acoustic and electronic instruments and in his music he explores the boundary between noted music and improvisation. His latest CD "Phaethon - Music for Instruments and Electronics" received an award for best album in the category Experimental Music by SOM at the Manifesto Gala 2020. Bröndur also runs the record company Antennae Media. antennaemedia.se/Home/Lars_Brondum.htmln

Per Gärdin: Saxofon
Collaborations at EMS, ca 1979-1982, combining Buchla synthesizer with wind instruments. Onwards mostly small temporary groups and solo saxophone improvisations and recordings.
2009-2010 a member of Total Vibration (including among others Markus Breuss and Tsukiko Amakawa), 2013-2014 playing and recording in Portugal with The Red Trio and other members of the Lisbon scene
Since 2018 performing in a duo constellation with Lars Bröndum exploring interaction between live electronics and saxophone. Played at concerts and festivals in Sweden, Portugal, Spain, England, Germany among other places.

Daniel Borgegård Älgå: Klarinet och basklarinett
Daniel Borgegård Älgå. Is a Woodwind musician and educator. He is active in various forms of acoustic and electronic improvisational music.
He is currently active in the band Rekon and participating on their debut album "Rekon”.

-------------
medlemsproduktion
Fylkingens program realiseras med stöd av Kulturens Bildningsverksamhet