Skenbilder och kaoskonturer

-

Inträde 80 SEK
Reducerat 60 SEK

(Eng below)

Fyra pågående konstnärliga arbeten presenteras under en kväll på Fylkingen.

Medverkande:

Kajsa Sandström & Rebecka Holmström
Kaoskonturer

Kaoskonturer är ett samarbete mellan en koreograf och en konstnär, som tillsammans undersöker lekfullheten och stagnationen i sina kroppars vanor och vardagsrutiner.
Kajsa och Rebecka låter sina pågående arbeten mötas i en performance där vardagliga rörelser leker fram konturerna av ett tecknande och en koreografi.

Ola Nilsson
fram // kalla tr 1 (bildl.) call forth; bring about, create 2(fotogr.) develop
sken // bild phantom, shadow

Konstnären Ola Nilsson presenterar ett filmiskt verk. Ett arbete med skugga och eko för ögon och öron.
Ola arbetar primärt med skulpturala objekt, installationer, ljud-konst och text-ljud konst. Temat för Olas arbete behandlar ofta frågor om språk, identitet, kommunikation och minne.

Lisa Ullén
Gold
Harmonisk distortion - stycke för piano och objekt durata ca 5 min.

Hild Borchgrevink
Møllendal 5.-12. Desember 2019 - undersøkelser av ett sted.

....

Four works in progress presented in one evening:

Program:

Kajsa Sandström & Rebecka Holmström
Kaoskonturer

Kaoskonturer (chaos contours) is a collaboration between a choreographer and a visual artist, exploring the playfulness and stagnation of the habits and everyday routines carried by their bodies.
During the fall, Kajsa and Rebecka has explored a joint artistic practice through a performance where every day movements draws the contours of a choreography.

Ola Nilsson
fram // kalla tr 1 (bildl.) call forth; bring about, create 2(fotogr.) develop
sken // bild phantom, shadow

Visual artist Ola Nilsson presents a cinematic work, with shadows and echo for eyes and ears.
Ola primarily works with sculptural objects, installations, sound-art and text-sound art. Ola’s work often addresses issues of language, identity, communication and memory.

Lisa Ullén
Gold
Harmonic distortion - piece for piano and object durata aprox. 5 min.

Hild Borchgrevink
Møllendal 5.-12. December 2019 - Explorations of a place.