TRACES AND RESONANCE - ett rytmiskt utforskande av spår av Sara Soumah

Datum: 
14 May 2019 - 17:30
Datum: 
15 May 2019 - 19:00

14 maj kl.17.30 och 19.00
15 maj kl.19.00

Fri entré. Ingen förbokning behövs // Free entrance. No booking required.

Traces and Resonance är ett solo som tagit form utifrån Saras danspraktik under två år på master utbildningen Nya Performative Praktiker på Uniarts, Dans- och Cirkushögskolan. Genom att bryta ner invanda rörelsemönster och danskunskap som finns lagrad i kroppen vill Sara utforska sin egen rytm och sätt att göra dem - om en ens kan ha egna rytmer och rörelser?

”Jag lyssnar till min intuition, till rytm och musik och ljud, till platsen och situationen jag befinner mig i, till min kropp och all erfarenhet som den bär med sig. Jag tänker att jag jobbar med spår av det som jag fått med mig genom alla år av dans och musik. Spår som tolkas och omformas i mig. Vad har jag för spår i min kropp? Hur relaterar jag till spårens ursprung? Vad för politik bär min kropp på som vit, svensk kvinna i förhållande till spårens ursprung och vad skapar jag för sammanhang genom min praktik?”

Sara Soumah är dansare och koreograf och går just nu sista terminen på Nya Performativa Praktiker. Sara bjuder in till Traces and Resonance på Fylkingen som en del av slutpresentationerna på utbildningen. Utöver att jobba med hennes egen danspraktik är Sara medlem i konstnärskollektivet MELO Collective.

——

TRACES AND RESONANCE
- a rhythmic investigation of traces by Sara Soumah

Traces and Resonance is a solo that has been created out of Sara’s dance practice during two years at the master programme New Performative Practices, at Uniarts, The School of Dance and Cirkus. By decomposing movements from habitual patterns and dance knowledge stored in the body, Sara wants to explore her own rhythm and ways of doing the movements - if one can even have one’s own rhythms and movements?

” I listen. I listen to my intuition, to rhythm and music and sound, to the place and situation I am in, to my body and all the experience it carries with it. I believe I work with traces of what I carry with me from all the years of dance and music, traces that are interpreted and transformed within me. What traces does my body carry? How do I relate to the origin of the traces? What kind of politics does my body carry as a white, Swedish woman in relation to the origin of the traces and what contexts do I cultivate through my practice?”

Sara Soumah is a dancer and choreographer and is right now doing the last semester at New Performative Practices. Sara invites you to Traces and Resonance at Fylkingen as part of the final presentations of the education. Besides working with her own dance practice, Sara is a member of Live Art Collective MELO.

Choreography and performance: Sara Soumah

Light design: Maria Ros Palmklint
Sound support: Andrea Fantuzzi

Advisors: Alma Söderberg, Destiny af Kleen, Louise Hultén, Lars Normalm


Accessibility: Accessible for wheelchairs. No hearing loop or equipment for audio description

Special thanks to:
Alphonse Soumah, Anna Lena Tell and DansDojon, Conjunto Folklorico Nacional de Cuba, Fatou Bangoura, Ismael Bonfils Kouyate, Jota Jota, Lisa Janbell, MELO Collective, Merlin Bleriot Nyakam and Sekouba Camara/Ballet Matam.

-
Medlemsproduktion: Sara Soumah