KAI-EN BUTOH COMPANY: Porous

-

Porous

Softness and sweetness of a decaying space
A body cut open to the world
Mouldering

__________________________________________________

Porous rör sig i gränslandet mellan ritual och dansföreställning.
Kroppens inre och rummets yttre förvrängs till ett omslutande rum som berör alla sinnen.

Föreställningen utgår från porositet och uppluckring som tillstånd av förvandling och överskridande av gränser.
Förruttnelseprocessen som ett tillstånd där existenser övergår i varandra utan att helt förlora sitt ursprung.

Porous lånar sin form från traditionella transritualer.
Transen arbetar med återhållsamhet, upprepning och små förskjutningar över tid; en process från integritet till upplösning; en långsam förskjutning till en upplevelse av att förflyttas, att nå bortom jaget gränser.
I Porous blir den rituella kvaliteten fysisk och levande.

__________________________________________________

förruttnelse i de inre organen
förruttnelsen är inåtriktad
den äter kropp, destillerar den, ger den tyngd, densitet

förruttnelsen är samtidigt utåtriktad, sönderfallande, upplösande
den luckrar upp gränsen mellan det som var kropp och det som var rum

kroppens yta upplöses
insida och utsida förvrängs

rummet mättas

__________________________________________________

Idé, koreografi och butoh: KAI-EN
Kostym: KAI-EN
Musik: Lars Åkerlund
Rörliga bilder: Björn-Ola Lind
Ljusdesign: Maria Ros Palmklint / Flamingo Produktion
Videoteknik: Flamingo Produktion
Produktion: KAI-EN Butoh Company

Fylkingen
6-8 december 2018

kl 19:00
entré: 120/100 kr, endast kortbetalning
boka biljett:
info@kai-enbutoh.se

__________________________________________________
Kvällens program:

18.30 Dörrar öppnas
videoverk Mineral Bodies
av KAI-EN och Björn-Ola Lind

paus/bar

19.00 Föreställning
Porous

paus/bar

21.00
videoverk Mineral Bodies
av KAI-EN och Björn-Ola Lind

__________________________________________________

Tack till Katja Seitajoki/Arena Baubo

Med stöd av Kulturrådet, Stockholms Stad och C.off.

Bild: Björn-Ola Lind

www.kai-enbutoh.se
https://www.facebook.com/events/178145859716383/

__________________________________________________

Medlemsproduktion: KAI-EN