Mattias Hållsten (1997) är en svensk tonsättare, utbildad i elektroakustisk komposition på Kungl. Musikhögskolan. Hans musik utforskar gränslandet mellan akustiskt och elektroniskt ljud, där olika syntestekniker och instrumentationer kombinerat med ett fokus på precis intonation ger lyssnaren en diffus upplevelse av klangkropp(ar). I relation till detta arbetar han även med de estetiska och affektiva egenskaperna hos olika sorters intonationsmönster. De senaste årens intresse för den antika japanska musiktraditionen gagaku har lett till pågående studier i musikinstrumentet shō för den japanska musikern Ishikawa Ko.

mattiashallsten.com
SoudCloud

Bild på Mattias