From a throat of flesh // Textures of loss

18.30 - dörrar öppnas
19.00 - From a Throat of Flesh
19.40 - paus
20.00 - Textures of Loss

Entré: 60/80 kr

From a throat of flesh är en polyfoni av röster som utforskar rösten bortom talet. Vi rör oss genom de uttryck som socialt och historiskt varit föremål för disciplinering och ”civilisering”, som tagits som förevändning för att kategorisera människor som barbariska, djuriska, hysteriska. Våra röster är vårt ljudande kött. En kör, men inte för sång. Röster, men inte talande. Vi råmar, nynnar, frustar och jollrar oss genom det ideologiska landskap som talet och språket bundit rösten vid.

Idé och initiativ: Moa Franzén
Framfört och skapat tillsammans med: Kajsa Wadhia och Tove Salmgren
Träsnitt: Magnus Dahl

Med stöd från Konstnärsnämnden och Stockholms stad
Samproduktion: Köttinspektionen Dans

---

Moa Franzén är konstnär, koreograf och skribent, baserad i Stockholm. Hennes praktik placerar sig i och mellan konst, koreografi och litteratur. Franzéns arbete uppehåller sig vid relationen mellan språk och våld, retorik och ideologi, kropp, sårbarhet och makt - ofta med skrivandet som bas, rösten som verktyg och performance som form.
Hon har arbetat i curatoriella samarbetsprojekt, nu senast med koreografen Tove Salmgren och Manon Santkin under namnet We Happen Things, samt i seminarieprojektet Flacka tillsammans med konstnären Sofia Magdalena Eliasson. Franzén har en BA i fri konst från Kungl. Konsthögskolan och Kunstakademiet i Bergen, och en MA i Nya performativa praktiker från DOCH.
www.moafranzen.se

Tove Salmgren arbetar med dans och koreografi med bas i Stockholm. Hon har en MA i koreografi från DOCH (NPP), och är för närvarande anställd som Adjunkt i Nya Performativa Praktiker på Stockholms konstnärliga högskola (DOCH). Hennes konstnärliga samarbeten tar ofta en kuratoriell form, senaste åren genom samarbeten med The Blob/Anna Efraimsson, We happen things/Manon Santkin och Moa Franzén, och tillsammans med Kajsa Wadhia leder hon Köttinspektionen Dans, en plattform för experimentell dans och koreografi i Uppsala.
När hon laborerar med konst på egen hand så tar det ofta uttryck av performance som ett svar på frågan om vad dans och koreografi kan göra, tillfällen som hon ofta tar för att belysa och utmana de relationer vi har till hands, när vi praktiserar och tar del av konst.

Kajsa Wadhia arbetar konstnärligt och kuratoriellt i fälten performance, text och koreografi och har en MA i Nya Performativa Praktiker från DOCH, Stockholms Konstnärliga Högskola, 2015. Hon utgör tillsammans med Maria Stiernborg performance-duon ”The Disengaged Free Jazz Orchestra”, som sedan 2013 undersökt prekär arbetsordning, neoliberal kapitalism och konstnären som arbetare genom olika experiment och med olika undersökningsområden. Mellan 2007-2015 var hon verksam i scenkonstkollektivet Arena Baubo. Sedan 2016 driver hon tillsammans med Tove Salmgren Köttinspektionen Dans i Uppsala, en konstnärsdriven scen för experimentell koreografi och performance.
www.disengagedfreejazz.com
kottinspektionen-dans.se

---------------------------------------------------------------------------------------------------
‘textures of loss’ är den nuvarande titeln på Olivia Riviere och Lisen Pousettes arbete som utgår ifrån rösttekniken growling; ett mörkt och aggressivt läte som används inom musikstilar som death metal och grindcore. Med en gemensam bakgrund inom körsång och ett delat intresse i att koreografiskt arbeta med röst har de varit i pågående dialog sedan våren 2016. Genom att närma sig growlingen och (den kvinnliga) duetten som form, men avskalade av konnotationer som stil och effekt, strävar de efter ett intensivt kroppsligt, rumsligt och spirituellt utforskande. Det är ett försök att vara både med och i tanken om ett ”living in proximity to death” – ett varande som utgår ifrån personliga erfarenheter som inte enbart är deras. På Fylkingen öppnar de upp sitt arbete-i-process som kommer presenteras inom ramen för DOCHs masterprogram i koreografi i februari 2019.

ca läng: 20 min

Lisen Pousette är utbildad på ArtEZ, Arnhem, och var under studietiden del av det Nederländerna-baserade kollektivet Baby Skin. Hon har efter sin avslutade kandidatexamen i dans studerat på DOCHs masterprogram i koreografi, och gör nu sitt förlängda masterarbete tillsammans med Olivia Riviere. Vid sidan av studierna medverkar Lisen i Ellen Söderhults verk och är del av att organisera POSSE dans- och läsegrupp tillsammans med Austeja Vilkaityte, Alice McKenzie, Tamara Alegre och Klara Utke Acs. Hon spelar även trummor i black metal/punk-duon Moddervarken.

Olivia Riviere är dansare och koreograf med Köpenhamn som hemmabas. Hon har sedan avslutad utbildning på ‘Den Danske Scenekunstskole’ varit involverad i DANSEatelier - en plats och en grupp bestående av 11 personer som valt att vara tillsammans i sin relation till dans. Deras arbete är en pågående undersökning i rhizomatisk strukturering och samvaro - vare sig det är via organisering av evenemang, delning av verk eller koreografisk arbete. Dessa dagar spenderar Olivia tid med materiella aspekter av stämningar, objekt och vokala ljud och dess påverkan; element som spelar en större roll i hennes bredare intresse kring handlingen objektifiering och subjektifiering.
-
Medlemsproduktion: Moa Franzén