ELOY FESTIVAL

Datum: 
11 May 2017 - 13 May 2017

Jean-Claude Eloy är en av den elektroakustiska musikens mest välbevarade hemligheter. Det är med stor stolthet Fylkingen nu kan presentera en tre dagars festival med hans musik. Eloy är själv närvarande och berättar om sina verk.

Jean-Claude Eloy (f. 1938) är en av de mer betydande tidiga kompositörerna inom elektroakustisk musik. Även om han fortfarande vid 78 års ålder turnerar runt världen så har den svenska publiken gått miste om detta konstnärskap.
Fylkingen, i samarbete med EMS, vill nu råda bot på detta genom att presentera Eloy i helbild. Vi har valt ett av hans tidigaste elektroniska verk, Shanti, samt ett av hans senaste, The Midnight of the Faith, för att få fram spännvidden i ett långt konstnärskap. Vi avslutar med hans mest omtalade och refererade verk, Gaku No Michi, som sträcker sig över fyra timmar.
Samtliga verk framförs med åttakanalers projicering och publiken är placerad runt kompositören, som diffuserar ljudet live.

Program

• TORSDAG 11 maj: Shanti (2.20h, 1972/73)
Verket, vars titel betyder Fred, är skapat i WDR studio i Köln. Det utgår från indisk filosofi och har av åhörare beskrivits som en meditation och en andlig resa.

• FREDAG 12 maj: Artist talk
modererat av Fylkingen-medlemmen Christophe Aslanian
The Midnight of the Faith (2h, 2014)
Ett stycke inspirerat av den tysk-judiska filosofen, författaren, nunnan, martyren och helgonet Edith Stein (1891-1942). Med invävda textfragment av Stein består stycket av elektroniska och konkreta ljud.

• LÖRDAG 13 maj:
Gaku No Michi
(4h, 1977/78)
Eloys mest kända verk, skapat under hans vistelse i Japan. Verket består av två delar: Tokyo och Fushiki - en yttre och en inre resa.

Dörrarna öppnas kl 19, konsert/artist talk kl 19.30
Biljettpris 100/80 kr per kväll

Eloy var en av de tidigaste kompositörerna att börja använda sig av den nya elektroniska teknikens möjligheter. Han studerade i Darmstadt för Messiaen och Stockhausen och för Pierre Boulez i Basel. Hans verk har sedan dess framförts över hela världen. Han har bl a verkat i USA där han var professor vid universitetet i Berkely, i Tyskland där han arbetat vid den väkända studion i Köln, och vid NHK i Tokyo.
Eloys musik kan sägas utgöra en syntes mellan musique concrète och elektronische musik, men också mellan konstmusik och österländska traditioner. Han skapar en konst som går på djupet och som utgör en brygga mellan känsla och intellekt, mellan ljud och musik, mellan konkret och abstrakt. Tematiskt ägnar han sig åt en av vår tids viktigaste frågor: relationen till den andre, till det som är främmande eller okänt.
www.eloyjeanclaude.com

--------------------------------

Fylkingenproduktion i samarbete med EMS
samt medlemmarna Lars Åkerlund, Christophe Aslanian & Anna Westberg
Med stöd av Stockholms stad.