three Swedish Impro Music profiles - lars-göran ulander // fredrik ljungkvist // arne forsén

DUO – SOLO – TRIO

lars-göran ulander - sax
fredrik ljungkvist - sax & klarinett
arne forsén - piano

------------------------------------------------

kl 19.00 prolog
kl 19.30 konsert

------------------------------------------------

Entré: 100kr (80kr för stud/medl Fylkingen)
OBS! inga kontanter i entré & bar, endast kortbetalning!

------------------------------------------------

lars-göran ulander
Född ungefär samtidigt som bebop var det en annan typ av jazz - freeform - som regerade när lars-göran ulander blev flygfärdig saxofonist i början av 60-talet. Fri improvisation var grundbulten då och är det fortfarande 2017.
Jazz som musikalisk idé och metod. Ett expanderande musikaliskt universum, inte ett stilistiskt fängelse. 20 år som chef för SRP2s Jazzradio har inte ändrat på det. Nyfikenheten och flygförmågan finns kvar.

fredrik ljungkvist
”Saxofonisten, bandledaren och kompositören Fredrik Ljungkvist är en intensivt lysande
centralgestalt inom den svenska improvisationsmusiken och han tilldelas Kungl. Musikaliska
akademien jazzpris 2011 för ett djupt fängslande musikerskap präglat av stor värme och
medryckande vitalitet”
Fredrik Ljungkvist började sin karriär 1993 med Fredrik Norén Band och har sedan dess spelat med bland annat Per "Texas" Johansson, LSB (Ljungkvist, Stridh, Berthling), Lina Nyberg, Bobo Stensson, Ken Vandermarks Territory Band, Mats Gustafsson, Paavo 3, Anders Jormin, Georg Riedel, Alexander von Schlippenbach, Kris Davis och Per Henrik Wallin. Han turnerar regelbundet med norsk/svenska bandet Atomic och leder också banden Yun Kan 3, Yun Kan 5 och Yun Kan 10.
Ljungkvist är ämnesföreträdare i saxofon på jazzinstutitionen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

arne forsén
Arne Forsén är mest känd som en särpräglad jazz- och improvisationsmusiker, men har även många andra sidor och rör sig gärna i gränslanden mellan genrer och uttrycksformer. Forsén har en klassisk skolning, gör djupdykningar i svensk folkmusik och musik från Västafrika, arbetar över konstarterna med bildkonst och teater, men framförallt med dans.
Han har spelat i gruppen BRUS TRIO – som samarbetat med bland annat freejazzhjältarna John Tchicai och Roscoe Mitchell, med europeiska improvisatörer som Paul Lovens, Harri Sjöström Phil Minton och Roger Turner, och med många fler.
Undervisar i piano och improvisation på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

------------------------------------------------


English:

three Swedish Impro Music profiles
DUO – SOLO – TRIO

lars-göran ulander - sax
fredrik ljungkvist - sax & clarinet
arne forsén – piano

------------------------------------------------

kl 19.00 prologue
kl 19.30 concert

------------------------------------------------

Entrance: 100kr (80kr for students/members in Fylkingen)
NB! No Cash in entrance and bar, card payment only!
------------------------------------------------

lars-göran ulander
Born at the same time as Bebop but another kind of Jazz — Free Form — ruled when saxophonist lars-göran ulander was just a fledgling in the early 60´s and free improvisation was at his center then and still is 2017.
Ulander plays Jazz as a musical idea and method — An expanding musical universe — and not as a stylistic prison. Twenty years as Head of Swedish Jazz Radio P2 hasn´t changed that. Now full-fledged, curiosity still rules.

fredrik ljungkvist
"The saxophonist, band leader and composer Fredrik Ljungkvist is an intensely brilliant central figure in the Swedish improvised music and he awarded the Royal Swedish Academy of Music Jazz Award 2011 for a deeply compelling musicianship marked by great warmth and captivating vitality".
Fredrik Ljungkvist began his career in 1993 with Fredrik Norén Band and has since played with among others Per "Texas" Johansson, LSB (Ljungqvist, Stridh, Berthling), Lina Nyberg, Bobo Stensson, Ken Vandermarks Territory Band, Mats Gustafsson, Paavo 3; Anders Jormin, Georg Riedel, Alexander von Schlippenbach, Kris Davis and Per Henrik Wallin. He tours regularly with Norwegian/Swedish band Atomic and also leads bands Yun Kan 3, Yun Kan 5 and Yun Kan 10.
Ljungkvist teaches saxophone at the Department of Jazz at the Royal College of Music in Stockholm.

arne forsén
Arne Forsén is a pianist that has demonstrated a rare range during his career as pianist in the field of open-minded jazz and experimental free improvisation. He wanders and weaves his way between various musical expressions drawing on his classical training and his deep interest in folk music from Sweden and other cultures, especially from West Africa. 
 Forsén also collaborates with other art forms such as visual arts, theatre and - most notably - dance. He has worked in the group BRUS TRIO – famous for its collaboration with free jazz heroes like John Tchicai and Roscoe Mitchell, and with European improvisers like Paul Lovens, Harri Sjöström, Phil Minton and Roger Turner and many more.
Forsén teaches piano and improvisation at the Royal College of Music in Stockholm.

------------------------------------------------

Medlemsproduktion: Arne Forsén