KAI-EN BUTOH COMPANY / MALINE CASTA

Datum: 
14 Mar 2017 - 19:00

KAI-EN BUTOH COMPANY / TANGLED / butoh
MALINE CASTA / Note to self / performance

______________________________________________

19:00 Entré

paus / bar

19:30 MALINE CASTA / Note to self

paus / bar

20:15 KAI-EN BUTOH COMPANY / TANGLED

paus / bar

21:00 Sorti

Entré: 100 SEK
Förbokning biljetter: info@kai-enbutoh.se

Endast kortbetalning!

_______________________________________________

KAI-EN BUTOH COMPANY
TANGLED

Butoh innebär ett oavslutat utforskande av kroppens relation till världen; till inre bilder och poetiska, absurda omkullkastningar av verkligheten genom en fysisk och mental process.
Solot TANGLED tränger djupare in i en snårskog som kan innebära ett dunkelt och sugande mörker, men också hålrum, överlagringar och oväntade öppningar. Snårskogen är en bild för ett mentalt tillstånd, och samtidigt en poetisk verklighet; av förbuskning, en otuktad och svårframkomlig miljö, ett organiskt kaos.

Butoh: KAI-EN
Kostym: KAI-EN
Originalmusik: Lars Åkerlund
Ljus: Mikael Tham
Längd: ca 20 min

KAI-EN studerade för butohkonstnären och koreografen SU-EN 2005-2010 och medverkade i många av SU-EN Butoh Companys föreställningar och projekt. Hon examinerades med soloföreställningen About Face 2010, och erhöll namnet KAI-EN. Namnet visar på den levande länken till SU-ENs kropp och SU-EN butohmetod. Sedan 2010 producerar hon verk under namnet KAI-EN Butoh Company.

www.kai-enbutoh.se

MALINE CASTA
Note to self

Maline Casta är bildkonstnär med en bakgrund inom scenkonst. Maline arbetar ofta platsspecifikt i gränslandet mellan scenografi, installation och illustration. Hennes verk har ofta en poetisk ton och använder besökarens nyfikenhet som motor. I sina tidigare projekt har Maline bland annat utforskat leken som en alternativ plats där vi kan tänka bortom rådande världsordning.

Maline är utbildad på masterprogrammet Storytelling på Konstfack i Stockholm. (MA 2014) och på Tisch School Of the Arts

_______________________________________________

Medlemsproduktion: KAI-EN