Live Electronics med Lars Bröndum, Daniel Älgå och Marsel Nichan.

Live Electronics med Lars Bröndum, Daniel Älgå och Marsel Nichan

Doors open at 7pm

Concert begins at 8pm

Free entrance!

Lars Bröndum (fil.dr) är kompositör, live-elektronikmusiker, teoretiker och gitarrist. Bröndums musik har uppförts i Sverige, Japan, Skottland, Litauen, Lettland, Ryssland, England, USA, Spanien och Mexico. Hans musik har också sänts i radio och webbradio i Tyskland, England, Sverige och USA. Lars Bröndums senaste cd "Fallout" vann ett pris i Experimental Musik Kategori av SOM (Svenska Oberoende Musiproducenter) på Manifest 2016 gala.

Lars arbetar ofta med interaktion mellan akustiska och elektroniska instrument och hans musik utforskar gränslandet mellan noterad musik och improvisation. Kompositionerna struktureras runt cykliska förlopp, ostinatoliknande gester och mikrotonala kluster. När Lars spelar live använder han ett modulärt analogsystem, en Thermin och en laptop med Max/MSP.

Daniel Älgå
Improvisationsmusiker, kompositör och pedagog. Spelar solokonserter och i större och mindre ensembler. Verksam som BabyMinimal och i Uzumaki Redux, Clarinettes á Têtes, 1000typesofsnow, Viirus, Konstruktion/ Abstraktion, GLO - Great Learning Orchestra mfl. Aktiv som kompositör/improvisatör för dans, film, teater, spoken word och gränsöverskridande konstprojekt och installationer.

danielalga.se

algaljudlaboratorium.bandcamp.com

soundcloud.com/algaljudlaboratorium

------------------------------------------------

Fri entré

------------------------------------------------

Medlemsproduktion: Marsel Nichan
------------------------------------------------