PYGOSTYLIA

-
-


foto: Jöns Mellgren

Ida Lundén
Ulrika Gunnarsdotter
Jöns Mellgren

Lördag 25 april kl 19.30-22 (första akt kl 20)
Söndag 26 april kl 16-18.30 (första akt kl 16.30)

Pygostylia är en konstmusik/mode/filmkonsert i två akter om fåglar men utan fågelsång.
Om mötet mellan människa och fågel i Jöns Mellgrens kortfilm, om fåglars närvaro i vår stadsmiljö och människans påverkan på sjöfåglars livsmiljö i Ida Lundéns försök att göra musik av strandat plastskräp, om Ulrika Gunnarsdotters undersökning av pygostylen som modedetalj.

Pygostylia är ett samlingsnamn för fåglar där sista ryggkotan är sammanväxt.

http://pygostylia.se
https://www.facebook.com/pygostylia
https://www.facebook.com/events/828388817206706/

---------------------------------

Entré: 80 kr. (60 kr stud./medlem)

Medlemsarrangemang: Ida Lundén
Med stöd från Musikverket. Särskilt tack till Myrorna.