TURBIDUS FILM 1 - OF VERTIGO & RUINS

TURBIDUS FILM PRESENTERAR - OF VERTIGO & RUINS,
REFRACTIONS IN CANADIAN EXPERIMENTAL CINEMA

Turbidus Film har bjudit in Pierre-Luc Vaillancourt från Institute for Exploratory Cinemas (ICPCE, www.icpce.org) Montreal, Canada, för att kurera kvällens program av kanadensiska kortfilmer på video och 16mm. Pierre-Luc kommer själv att närvara och presentera programmet.

Här beskriver han kort vad vi kommer att få ta del av:
"The architecture of bodies and matter explode into pieces and parts. Under the grace of vertigo and euphoria without possible return the anchor point is in the skies and cinema is dismantled and devastated in ashes.
The selection includes visual experiments on the celluloid film tape next to multilayered collages of images, meanings and temporal spans, avantgarde interventions into the narrative structure of the cinematic medium as well as found footage materials and subversive recordings of a cinema of resistance and transcendence."

Under kvällen visas:

THE CURSE OF THE VOODOO CHILD
Steven Woloshen 2005 / Canada / 3 min

MOUVEMENT DE LUMIÈRE
Karl Lemieux 2004 / Canada / 8 min

PAS DE DEUX
Norman McLaren 1968 / Canada / 13 min

WESTERN SUNBURN
Karl Lemieux 2007 / Canada / 10 min

THE SEX OF SELF-HATRED
Solomon Nagler 2004 / Canada / 9 min

PERHAPS/WE
Solomon Nagler 2003 / Canada-Poland / 11 min

LA NUIT OBSCURE
Pierre-Luc Vaillancourt 2011 / Canada / 29 miN

VILLE MARIE
Alexandre Larose 2006-2010 / Canada / 12 min

Turbidus Film önskar bli en ny plattform som visar vital, konceptualistisk och principiell film i dess ursprungliga visningsformat. Turbidus är latin och betyder grumlig, oklar för ögat, men också orolig. Vi vill uppmärksamma film som på olika sätt bearbetar, utforskar, utvidgar och angriper filmens såväl som filmremsans spatiala och anatomiska element. Som samtidigt kan generera taktila perceptioner och haptiskt visuella upplevelser, som både skakar om och berör och bitvis frambringar påtaglig psykisk såväl fysisk påfrestning.

Turbidus Film är angelägna om att visa klassisk avantgardefilm, strukturalistisk/materalistisk film, expanderad film, råfilm, återanvänd film, förbrukad film, kemisk experimentfilm, live-projektorer mm.

Entré 50kr (Endast kontanter)
Medlemsproduktion: Swarthnas