CITY SILENCE

Datum: 
18 Feb 2011 - 19:30

Uruppförande av Leilei Tians nya verk “In our image in our likeness” för blockflöjt och violin, samt framförande av musik av Buene, Bång, Hartman mm

Medverkande: Anna Petrini: blockflöjter, Karin Hellqvist: violin och Malin Bång: ljudobjekt.

Mer info: www.annapetrini.com, www.karinhellqvist.com, www.malinbang.com

Entré: 80 kr / stud & medlem 60

MEDLEMSPRODUKTION: Bång