TANKEVÄCKARPROJEKTET

Datum: 
16 Sep 2010 - 18:30

Hur bearbetar konst det som händer i vår omvärld? Har konst ett ansvar att hjälpa oss att förstå på ett djupare plan?

Tankeväckarprojektets mål är att göra produktioner med musik och film som sätter fokus på händelser och företeelser vi anser viktiga att reflektera över. Vi behöver åskådarnas intryck och tankar och bjuder in till en visning av ett pågående arbete, en diskussion om kommunikation och innehåll.

Medverkande:
Musiker: Jonny Axelsson, Ivo Nilsson, Katarina Widell och Patrik Karlsson.
Tonsättare: Ida Lundén, Ylva Nyberg Bentancor, Henrik Lörstad, Martin Q Larsson.
Film / animation: Jöns Mellberg, Fabian Scheffold, Pehr Arte, Anna Larsson Andrén och Eva-Marie Wadman.

Tankeväckarprojektet är ett av RANKs (Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik) Artists In Motion-projekt (AIM) - en satsning för att sprida ny musik till ny publik i nya former. Mer info: www.rankmusik.se

Fri entré
OBS tiden: 18.30

SAMPRODUKTION: FYLKINGEN / RANK