VÅR RÄTT TILL STOCKHOLM - Öppet möte om stadsomvandlingen

En ny översiktsplan för Stockholm har just tagits. Och nya Vision 2030
målar upp stadshusets långgående visioner för staden. Stockholm ska vara
"en stad i världsklass 2030". Stockholms stad ska växa från 800 000 till
en miljon invånare. Detta kräver en förtätning, att stadskärnan sprids ut
längre i förorten och de olika förortscentrumen måste bindas ihop, staden
ska flyta samman.

En utveckling som kan både bli positiv och negativ. En större levande och
öppen stad är något vi alla vill ha: med fler lokala centrum, fler
mötesplatser, mindre bostadsbrist, bättre kommunikation.

Men Stadshusets vision verkar gå i en annan riktning: Omfördelning från det offentliga till de privata vinstintressena fortsätter. Ekologiska och ekonomiska
mastodontprojekt som Yttre tvärleden och Stockholmsarenan ska byggas.
Galleriorna driver upp hyrespriserna och privatiserar de offentliga torgen.

Stockholmsmodellen tvingar in hyresrätterna att hålla marknadspriser. Utförsäljningarna av allmännyttan har tillfälligt bromsats upp, men istället säljer Stockholms stad av sin mark åt byggherrarna. Och eftersom bidragen och avdragen för att bygga hyresrätter slopats är det ekonomiskt lönsammast för dem att bara bygga bostadsrätter.

Vi inbjuder därför till ett öppet möte för alla olika initiativ i staden, förstaden och förorten som är påverkas av stadsomvandlingen. Vi vill diskutera våra visioner av Stockholm, våra möjligheter att skapa levande stadsdelar utifrån våra behov. Vi vill höra vad ni arbetar med, vad ni tycker är viktiga frågor, vilken kamp ni för där ni bor. De stadsdelsmöten och aktiviteter som skett under stadskampsveckan (27 februari - 8 mars) kommer dessutom berätta om sina aktiviteter som varit.

Efter det gemensamma mötet kommer det bli musik och bar, bandstycket
Helveteshunden av Åke Hodell framförs mm, Välkomna!

Öppna Stockholm - Stadskampsveckan 2010
(Alternativ stad, Alarm Sthlm, Allt åt alla mfl)

http://www.motkraft.net/nyheter/3747

MEDLEMSPRODUKTION: Lundell