IMPROVISATIONSMUSIK FRÅN SVERIGE OCH NORGE

Medverkande: Fredrik Ljungkvist: saxofon / klarinett, Andreas Backer: röst,
Henrik Olsson: slagverk mm, Johann Arrias: saxofon mm + gäst.

Entré: 80 kr / stud 60 kr

MEDLEMSPRODUKTION: Backer