CYKLOPISK FILMFESTIVAL

En spretig blandning av stadsfrågedokumentärer, anarkistisk
experimentfilm, animerade klassiker, Tango Perkele, Max Andersson,
Eric M Nilsson, Åse Fougner och Martin Thulin. Premiär för Malga
Kubiaks film om Sarah Kane. Intäkterna går till återuppbyggnaden av
Kulturhuset Cyklopen.

program

Entre: 60 kr. MEDLEMSPRODUKTION: Lundell