NU! 2009


MÅN 5/1, TIS 6/1, LÖR 10/1, SÖN 11/1 KL 15.00 NU!
För åttonde året i rad: Ett möte mellan kropp och ljud, experiment och
improvisation med dansgruppen PÅ EGNA BEN, ledd av Ann-Charlotte
Brobjer. Gruppen består av personer med intellektuellt
funktionshinder. Musiker Johannes Bergmark: konstruktioner,
elektronik och såg samt Stefan Lakatos: Moondog-trimba, slagverk. En
gränsöverskridande föreställning med överraskningar, känslighet, rytm
och humor! http://paegnaben.com
Entré: 100 kr / stud 70 kr
SAMPRODUKTION: Fylkingen / På Egna Ben

På Egna Ben - Dans som kraftkälla

Gruppen, som har flera deltagare med intellektuellt funktionshinder, har funnits sedan 1990. Man har samarbetat med flera professionella konstnärer och genomfört mer än 250 fullsatta föreställningar bl.a. på olika museer.
I enkla gemensamma danser sker ett möte i rytm som utvecklar trygghet och gemenskap.
Ur den erfarenheten växer lusten, viljan och modet att skapa en egen solodans... på egna ben!
Verksamheten syftar till att ta tillvara vars och ens resurser, kreativa förmåga, med särskild fokus på dans. Man vill verka som förebilder, visa möjligheter, inspirera...
Med den utåtriktade verksamheten vill gruppen påverka attityder hos allmänheten.
Att öka delaktigheten i samhället är ett övergripande mål.
Gruppen ger både föreställningar och workshops.
Konstnärlig och praktisk ledare, fler pressbilder o info: Ann-Charlotte Brobjer tel 08-6431237, 0707-367559 http://www.paegnaben.com/
Pressbild:
http://www.fylkingen.se/files/PEB-Press_0.jpg

Johannes Bergmark (konstruktioner, elektronik, såg) specialiserar sig på egenkonstruerade instrument. Han är pianotekniker och aktiv i Fylkingen, surrealistgrupperna i Stockholm och Szczecin och på elektronmusikstudion (EMS). Han har gjort musik till radioteater, bildspel, dans- och teatergrupper och jobbat i flera länder, bl.a. med de oortodoxa multiinstrumentalisterna Hal Rammel (USA), Hugh Davies, Bohman Brothers (UK) och Martin Klapper (CZ). Nu är han fr.a. aktiv i grupperna Najo Team och Fågelpingis. Förutom fri improvisation arbetar han bl.a. med performance, elektroakustisk musik, ljuddikt, workshops och föreläsningar.
http://www.bergmark.org/
Stefan Lakatos spelar trimba sedan 20 år tillbaka och tillverkar trimbor, Dragon’s teeth och andra slagverksinstrument enligt Moondogs tradition. Hans svenska grupp heter Moondog Snaketime Orkester.
Han har arbetat tillsammans med flera olika grupper och orkestrar i och utanför Sverige, bland annat har han varit gästsolist på Moondogs trimbor hos Norrköpings Symfoniorkester och Bochum Symfoniorkester. Han har även arbetat med ett flertal text- konst- och dansprojekt.
För tillfället framför Stefan Lakatos Moondogs musik tillsammans med svenska och tyska musiker.
http://stefanlakatos.de
http://myspace.com/moondogtrimba