Kontakt » styrelsen@fylkingen.se

Ordförande Lise-Lotte Norelius tonsättare

Ordförande
Vice ordförande Fredrik Gran tonsättare

Vice Ordförande
2:a vice ordförande Johan Lindvall artist

2:a Vice Ordförande, Representant Fylkingen Records
Kassör Arne Forsén musiker

Kassör, Representant Produktionsgruppen
Sekreterare Ulrika Blåeld Wedin dansare och koreograf

Sekreterare
Arkivansvarig Lucie Gottlieb curator

Representant produktionsgruppen Roberto N Peyre konstnär

Representant Produktionsgruppen