Fylkingen 80! & Fylkingen - Ny musik & intermediakonst

Boken logoFYLKINGEN 80!

Med anledning av Fylkingens 80-Ärsjubileum producerade föreningen boken Fylkingen80!. Den nya boken spÀnner över Ären 1994 - 2013 med ett tiotal texter pÄ bÄde svenska och engelska, mÀngder av bilder, förteckningar över Fylkingen Records utgivning, Fylkingens publikationer och samtliga förestÀllningar frÄn de senaste 20 Ären, index samt en DVD med unikt filmat material.
Mer information och möjlighet till att bestÀlla Fylkingen 80! mejla: fyrec[at]fylkingen.se.

FYLKINGEN - Ny musik & intermediakonst
Sextio Ă„r av Radikal & Experimental Konst, 1933 - 1993

Boken Fylkingen - Ny musik och intermediakonst bestÄr av ett drygt tiotal historiskt, essÀistiskt och personligt upplagda artiklar dÀr konstnÀrerna sjÀlva skildrar de omrÄden dÀr föreningen verkar idag.

En fullstÀndig konsertförteckning 1933-93 omfattande 1600 förestÀllningar, med ett register över upphovsmÀn och medverkande utgör samlingens ryggrad. Boken Àr rikt illustrerad med unika fotografier frÄn nÄgra av vÄra frÀmsta fotografer.

Konsertförteckningen kompletteras av 85 bildsidor med fotografier, recensioner, affischer, vinjetter, program, brev m.m. - en kulturhistorisk expos - över sextio Är med Fylkingen som prisma. Boken om Fylkingen innehÄller Àven en fyllig sammanfattning pÄ engelska.

Men Fylkingen - Ny musik och intermediakonst Àr inte tÀnkt som hyllningsskrift och Àreminne; redaktionen har inte valt att stuva motsÀttningar och kritiska synpunkter under mattan. Kontinuiteten i Fylkingen heter nÀmligen förÀndring. Det Àr de aktiva medlemmarna som bestÀmmer föreningens inriktning i varje lÀge, nÀr de försöker realisera sina visioner av nuet, vilket Àr förklaringen till att föreningen inte formaliserats som institution.

Fylkingen - Ny musik och intermediakonst Àr inte heller, i första hand, avsedd att vara en kulturhistorisk krönika utan snarare en visualisering i bokform av "a work in progress".