Ansökan om medlemskap i föreningen Fylkingen.

Sista ansökningsdag våren: 15 Feb och hösten: 15 Sept.

Medlemsansökningar hanteras två gånger per år, inröstning sker under föreningens årsmöte respektive höstmöte. Inför varje röstningstillfälle hanterar en urvalskommitté samtliga medlemsansökningar och tar beslut om en rekommendation till medlemskap ska ges. Medlemsansökan accepteras om 2/3 av mötet röstar ja.

Alla ansökande bör först ha tagit del av följande information om Fylkingen:
www.fylkingen.se/om

För- och efternamn
Obs. länkar till verk anges längre ner / Links to work samples added further down
Kort biografi (Max 1200 tecken)
Kort motivering till varför du söker medlemskap i föreningen Fylkingen (Max 800 tecken)
Arbetsprov
Primära arbetsprover
Enbart en fil.
Begränsning 32 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, avi, mov, mp4, mp3, ogg, wav, aif, aiff, odt, zip.
Enbart en fil.
Begränsning 32 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, avi, mov, mp4, mp3, ogg, wav, aif, aiff, odt, zip.
Obs! endast direktlänkar till enskilda verk.
Obs! endast direktlänkar till enskilda verk.
Ge en kort beskrivning av dina projekt samt din roll i framtagning/framförande av verken. (Max 200 tecken)
Totalt antal primära arbetsprover begränsas till två st.
Övriga arbetsprover
Enbart en fil.
Begränsning 32 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, avi, mov, mp4, mp3, ogg, wav, aif, aiff, odt, zip.
Enbart en fil.
Begränsning 32 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, txt, rtf, pdf, avi, mov, mp4, mp3, ogg, wav, aif, aiff, odt, zip.
Obs! endast direktlänkar till enskilda verk.
Obs! endast direktlänkar till enskilda verk.
Ge en kort beskrivning av dina projekt samt din roll i framtagning/framförande av verken. (Max 200 tecken)
Totalt antal övriga arbetsprover begränsas till två st.
Här lämnas arbetsprover antingen via uppladdning av filer eller via länk till publicerat material. Endast direktlänkar till specifika verk accepteras. Ett urval om 2 verk (primära arbetsprover) presenteras under både årsmötet/höstmötet inför omröstning och för urvalskommittén. Övriga arbetsprover, 2 verk, presenteras endast för urvalskommittén.

P.g.a. tidsbegränsningar och högt tryck på medlemsansökningar rekommenderas att tidsbaserade arbetsprov så som ljud/film begränsas till 1-2 min i längd, och text-/bildbaserade verk begränsas till 3st A4.
Ja, jag vill ta del av föreningens medlemsutskick. Dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter) behandlas enbart av föreningens medlemmar och delas aldrig med tredje part.

När du trycker på "Skicka" skickas din ansökan in. Samtidigt godkänner du att Fylkingen sparar din information i max ett år efter ett eventuellt utträde ur föreningen eller vid avslag av ansökan.