Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i föreningen Fylkingen.

Sista ansökningsdag våren: 15 Feb och hösten: 15 Sept.

Medlemsansökningar hanteras två gånger per år, inröstning sker under föreningens årsmöte respektive höstmöte. Inför varje röstningstillfälle hanterar en urvalskommitté samtliga medlemsansökningar och tar beslut om en rekommendation till medlemsskap ska ges. Medlemsansökan accepteras om 2/3 av mötet röstar ja.

Alla ansökande bör först ha tagit del av följande information om Fylkingen:
www.fylkingen.se/om

New members are voted in twice per year, during the associations annual and fall meeting. All applications goes through a selection committee prior to these meetings, which decides on which applications to recommend for a membership. Applications are accepted with a 2/3 majority of votes.

Before applying for membership, be sure to read the following information about Fylkingen:
www.fylkingen.se/about

För- och efternamn / First and last name

Obs. länkar till verk anges längre ner / Links to work samples added further down

Kort biografi / Short biography (Max 1200 tecken / characters)

Kort motivering till varför du söker medlemskap i föreningen Fylkingen / Brief motivational statement to why you seek a Fylkingen membership (Max 800 tecken / characters)

Arbetsprov/Work samples

Här lämnas arbetsprover antingen via uppladdning av filer eller via länk till publicerat material. Endast direktlänkar till specifika verk accepteras. Ett urval om 2 verk (primära arbetsprover) presenteras under både årsmötet/höstmötet inför omröstning och för urvalskommittén. Övriga arbetsprover, 2 verk, presenteras endast för urvalskommittén.
P.g.a. tidsbegränsningar och högt tryck på medlemsansökningar rekommenderas att tidsbaserade arbetsprov så som ljud/film begränsas till 1-2 min i längd, och text-/bildbaserade verk begränsas till 3st A4.

Work samples can either be uploaded or linked to here. Please note that only direct links to specific work samples are accepted. The primary work samples will be presented to both the annual meeting/fall meeting prior to voting and to the selection committee. An additional samples of max two can be uploaded and will be presented only to the selection committee.
Due to time restraints and amount of applications, it is recommended that time based samples, such as sound/video be restricted to 1-2 min in length. Text and image based samples is recommended to be restricted to max 3 pages, A4.

Primära arbetsprover/Primary work samples

Totalt antal primära arbetsprover begränsas till två st. / Total number of primary work samples should be limited to two.

Accepterade filformat: (max 32Mb)
Ljud: mp3, ogg, aif, wav
Video: avi eller mov format
Text och bild: pdf, txt, rtf, gif, jpg, png, odt

Obs! endast direktlänkar till enskilda verk.
Note only direct links to specific samples.

Ge en kort beskrivning av dina projekt samt din roll i framtagning/framförande av verken / Provide a brief description of your projects and your role in their realization. (Max 200 tecken / characters)

Övriga arbetsprover/Additional work samples

Totalt antal övriga arbetsprover begränsas till två st. / Total number of additional work samples should be limited to two.

Accepterade filformat: (max 32Mb)
Ljud: mp3, ogg, aif, wav
Video: avi eller mov format
Text och bild: pdf, txt, rtf, gif, jpg, png, odt

Obs! endast direktlänkar till enskilda verk.
Note only direct links to specific samples.

Ge en kort beskrivning av dina projekt samt din roll i framtagning/framförande av verken / Provide a brief description of your projects and your role in their realization. (Max 200 tecken / characters)

Vår huvudsakliga kommunikationsväg i föreningen är våra månatliga medlemsutskick. För att ta del av dessa behöver du godkänna att den epostadress du angivit ovan läggs till i vår mottagarlista.

När du trycker på SPARA skickas din ansökan in. Samtidigt godkänner du att Fylkingen sparar din information i max ett år efter ett eventuellt utträde ur föreningen eller vid avslag av ansökan.