C U R I OU S c h a m be r p l a y e r s

Curious Chamber Players har samlat några av de mest spännande unga musikskaparna i Norden till en intensiv, intrikat och interaktiv konserthändelse. Uruppföranden och framföranden av N. Worsaae Rasmussen(DK), T. Räisänen(FI), Ø. Torvund(NO) and M. Bång(SE), M. Hyytiäinen(FI), C. Gahrn(DK), R. Munakata(SE) för flöjter, klarinetter, slagverk, piano, violiner, cello, ballonger, skrivare, vinglas, stenar, bandspelare, ölburkar och mycket mer...

Curious Chamber Players från Stockholm är en av Sveriges mest aktiva unga ensembler för ny musik. Sedan starten år 2003 har gruppen samarbetat med ett stort antal unga tonsättare och musiker, och har uruppfört mer än 40 stycken varav många har komponerats direkt till CCP. Gruppen har också gjort många performances och installationer i samarbete med skådespelare, konstnärer, regissörer och elektronmusiker.

I denna konsert medverkar Hannah Eklund flöjt, Jonas Viklund klarinett, Anna Christensson piano, Martin Strand slagverk, Karin Hellqvist violin, Sofia Johansson violin, Emma Lindhamre cello, Malin Bång ljudobjekt och Rei Munakata dirigent.

Entré: 80 kr / stud 50 kr