DATORMUSIK - EXAMENSKONSERT

Kom och lyssna på resultatet från årets kurs i datormusik vid Kungliga Tekniska Högskolan! Kursen som är ett samarbete mellan KTH och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm lockar teknologer, musiker och konstnärer att delta. Föreläsare och lärare har varit Mattias Sköld, Professor Bill Brunson, Olle Karlsson och Ulf Bilting.
Fri entré.
ARR: KTH och KMH