Fylkingen skickas ut som satelliter i hela landet

Pressmeddelande

Fylkingen skickas ut som satelliter i hela landet

Postkodstiftelsen har beviljat den konstnärsdrivna föreningen Fylkingen ett tvåårigt stöd för genomförandet av projektet Satelliter med gästspel, residens och utbildningsaktiviteter i hela landet.

Satellit 1
Öppna workshops, föreläsningar och föreställningar på 4 stycken Folkets Hus på olika platser i landet.

Satellit 2
Residens hos 4 stycken konstnärsdrivna scener/utställningsrum/nav för kulturellt utbyte och skapande. Varje residens innehåller en öppen workshop och en publik visning.

Satellit 3
Gästspel och föreläsningar hos 7 olika arrangörer/festivaler runt om i landet.

Stödet från Postkodstiftelsen ger Fylkingen möjlighet att turnera sin konstnärliga verksamhet och ett tillfälle att undersöka och framställa arbetssätt och strukturer för en nomadisk tillvaro. Satelliter stärker även Fylkingens roll som nav för den experimentella konsten och musiken samtidigt som projektet tillgängliggör verksamheten för en bredare allmänhet. Satelliter pågår till och med november 2025.

Satelliter består av konstnärlig utveckling genom gästspel och residens, pedagogisk verksamhet i form av workshops, folkbildning och digitalisering/arkivering. Projektet möjliggör fördjupning, vidareutveckling och spridning av det konstnärliga arbetet genom nya samarbeten och dialoger, kurerade program och föreställningar. Projektet Satelliter speglar den aktivitet som sker på Fylkingen idag men förhåller sig även till föreningens 90-åriga historia.

Fylkingen bildades 1933 och är den äldsta konstnärsdrivna föreningen för experimentell konst och musik i Sverige. Föreningen firade sitt 90-årsjubileum i augusti 2023 med en utsåld festival där både svenska och internationella konstnärer och artister deltog. I november 2023 tvingades Fylkingen att lämna Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, föreningens fasta scen sedan 1986. Fylkingen avser att fortsätta förvalta sin historia och samtidigt utforska nya konstnärliga riktningar, inte bara i sina egna framtida lokaler, utan i hela landet.

_______________________________________________________________________________

© Om inget annat anges har bilderna tillhandahållits av konstnärerna.
© Sputnik 1 satellite replica

FYLKINGEN
kommunikation@fylkingen.se
+46 (0)8 84 54 43
+46 (0)70 718 09 25

För ytterligare information om Satelliter:
Carina Törnblom, projektledare Satelliter
0708-93 19 73
satelliter@fylkingen.se

Fylkingen - Ny Musik och Intermediakonst är en konstnärsdriven scen och förening för experimentell musik och konst. Fylkingen stöds av Statens Kulturråd, Stockholms Stad Kulturförvaltning, Region Stockholm och Kulturens Bildningsverksamhet.
Projektet Satelliter stöjds av Postkodstiftelsen.