Ofelia Jarl Ortega and Brenda el Rayes

brenda+ofelia
Dance
Concert
Performance

Fylkingen öppnar upp för en kväll med framträdanden av koreografen och artisten Ofelia Jarl Ortega och den multidisciplinära ljudkonstnären Brenda el Rayes.


Brenda El Rayes är en mångsysslare som skapar ljud utifrån sina känslor och erfarenheter. Alla har ett ljudspråk och Brenda försöker hitta sitt eget, som är djupt rotad i ortodox kyrklig arabisk musik blandat med hennes västerländska musikaliska impulser. Personliga erfarenheter vävs omsorgsfullt in i en blandning av grafiska partitur, Deep Listening och stora reverb.
Foto: Alief Torfs


Ofelia Jarl Ortega (f. 1990) är en chilensk-svensk koreograf och performer baserad i Stockholm. Hennes arbete kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med en suggestiv erotisk estetik; där frågor kring makt och gruppdynamik står i centrum för hennes undersökningar. Hon har ett diplom från Kungliga Svenska Balettskolan (2010) och en magisterexamen i koreografi från Stockholms konstnärliga högskola (2014). Hennes verk har visats på platser som ImPulsTanz (Wien), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne) och Moving in November (Helsingfors).
Foto: Nadja Voorham

Inträde: 150/100kr.
Produktion: Fylkingen.

Fylkingen opens up for a night of interdisciplinary performances by choreographer and performer Ofelia Jarl Ortega and multidisciplinary sound artist Brenda el Rayes.

Brenda El Rayes is a polymath who creates sound from her emotions and experiences. Everyone has a sonic language and Brenda tries to find hers, which is deeply rooted in orthodox ecclesiastical Arabic music mixed with her Western musical impulses. Personal experiences carefully weaved into a mixture of graphic scores, deep listening and big reverbs.

Ofelia Jarl Ortega (b. 1990) is a Chilean-Swedish choreographer and performer based in Stockholm. Her work centers around vulnerability and femininity, often with a suggestive erotic aesthetic; where questions around power and group dynamics are at the core of her investigations. She holds a diploma from The Royal Swedish Ballet School (2010) and a MA in Choreography from Stockholm University of the Arts (2014). Her works have been shown at venues such as ImPulsTanz (Vienna), MDT (Stockholm), Dansstationen (Malmö), Arsenic (Lausanne), and Moving in November (Helsinki).
Entrance: 150/100kr. Production: Fylkingen