SPÅR, improvisation i musik och livemåleri

spår
Concert
Performance
-
-

3/12 ÖPPET: 15.00-22.00
KONSERTER:
16.00
18.00
20.00

4/12 ÖPPET: 13:00-18:00
KONSERTER:
14:00
16:00
Inträde: 150SEK; medlem/student 100SEK; 0-18 år, fri entré
Entrance fee: 150 SEK; member/stud 100SEK; 0-18 year, free entrance

I ett ständigt föränderligt flöde samspelar musik och måleri i trion SPÅR. Stora ansikten växer fram, förändras och skiftar karaktär, både långsamt och i plötsliga infall och utfall.
Trion har samarbetat i över 20 år och fascinerat en publik med den mest skiftande bakgrund.
I Fylkingens scenrum får ni möta ett antal målningar från detta mångåriga samarbete som en utställning, men även ett antal livekonserter vid givna klockslag.

”…Solveig Hiestand, som inför publiken byggde en ständigt föränderlig bild av ett ansikte, hela tiden manad av Arne Forséns pianoutlevelser och Henrik Wartels pockande slagverk. Det var fullt i salen, ingen tycktes vilja lämna denna fascinerande process för andra lockelser i huset.”
(Bill Olsson, Orkesterjournalen, Umeå Jazzfestival)

”Det är en föreställning som inte ger så många svar, men som väcker desto fler frågor, en föreställning som överskrider den estetiska njutningen, som stimulerar till vidare funderingar.”
(Leif Larsson, Västerbottens-Kuriren (Umeå Jazzfestival)

”En happening av bästa märke”
(Håge Mattisson, Emmaboda tidning, Emmaboda Kulturnatt)

SPÅR Live@Brötz, Göteborg
https://www.youtube.com/watch?v=hVvL5HdJ6Tw&t=7s

Intresserad av att köpa en målning?
Mejla Solveig Hiestand: info@solveighiestand.se

Solveig Hiestand

SOLVEIG HIESTAND – måleri
….är utbildad på Konstfack och Gerlesborgsskolan i Bohuslän och har studerat för bl.a. Channa Bankier och Nina Bondesson. Arbetar i huvudsak med måleri och grafik. Har medverkat i utställningar på Folkets Hus och Parker, Kulturhuset, Stockholm, Bantits-Mages, Bourges, Frankrike, Grafik på Nordens Ljus, Stockholm, Galleri Kraftverket, Mjölby m.mM


Henrik Wartel
HENRIK WARTEL – trummor
började sin karriär som uppmärksammad trumslagare med Eje Thelin i slutet av 70-talet. Han har ingått i många sammanhang inom jazz, blues, fri improvisation och folkmusik och arbetat med konstnärer, skådespelare, dansare och performenceartister. Driver den uppskattade jazz/impro klubben BrÖtz i Göteborg. Henrik kan idag bland annat höras med Quagmire, Jonny Wartel 4tet, Hoj, Cool Funeral Beer Band, Crossover, Limbic Resonanc, Bag Ladies, BrÖtz 4ever, John Holmström Trio, Öster om Heden, Henrik Wartel Improvisation, My Hellgren-Henrik Wartel duo.


Arne Forsén
ARNE FORSÉN – piano
…vandrar med förkärlek mellan olika musikaliska uttrycksformer och samarbeten med andra konstarter, inte minst dans och som här, bildkonst. Han är kanske mest känd som en öppensinnad jazzmusiker och fri improvisatör men gör lika gärna djupdykningar i folkmusikens värld och i klassisk musik.
Bland hans samarbeten kan nämnas Brus Trio, Paul Lovens, Phil Minton, Roscoe Mitchell, Mats Gustafsson, Roland Keijser och Sören Johansson.
Arbetar frilans och som lärare på Kgl. Musikhögskolan och Gnesta kulturskola.

In an ever-changing flow, music and painting interact in the trio SPÅR (traces). Big faces grow and change character, both slowly and in sudden whims and outcomes.
The trio has collaborated for over 20 years and fascinated an audience with the most varied backgrounds.
In Fylkingen's stage room, you can meet a number of paintings from this long-term collaboration as an exhibition, but also a number of live concerts at given times.

"...Solveig Hiestand, who in front of the audience built an ever-changing image of a face, all the time prompted by Arne Forsén's piano experiences and Henrik Wartel's poking percussion. The hall was full, no one seemed to want to leave this fascinating process for other attractions in the house.”
(Bill Olsson, Orkesterjournalen, Umeå Jazz Festival)

"It's a show that doesn't give so many answers, but that raises all the more questions, a show that goes beyond aesthetic pleasure, that stimulates further thinking."
(Leif Larsson, Västerbottens-Kuriren, Umeå Jazz Festival)

"A happening of the best brand"
(Håge Mattisson, Emmaboda tidning, Emmaboda Culture Night)

SPÅR Live@Brötz, Gothenburg
https://www.youtube.com/watch?v=hVvL5HdJ6Tw&t=7s

Interested in buying a painting?
Please send an e-mail to Solveig Hiestand: info@solveighiestand.se

SOLVEIG HIESTAND – painting
…is educated at Konstfack and Gerlesborgsskolan in Bohuslän and studied for e.g. Channa Bankier and Nina Bondesson. Mainly works primarily with painting and graphics. Has participated in exhibitions at Folkets Hus och Parker, Kulturhuset, Stockholm, Bantits-Mages, Bourges, France, Graphic at Nordens Ljus, Stockholm, Galleri Kraftverket, Mjölby etc.

ARNE FORSÉN
… walks with preference between different forms of musical expression and collaborations with other arts, not least dance and, as here, visual arts. He is perhaps best known as an open-minded jazz musician and free improviser, but is just as happy to dive deep into the world of folk music and classical music.
His collaborations include Brus Trio, Paul Lovens, Phil Minton, Roscoe Mitchell, Mats Gustafsson, Roland Keijser and Sören Johansson.
Works freelance and as a teacher at the Royal College of Music and Gnesta Culture School.

HENRIK WARTEL – drums
began his career as a noted drummer with Eje Thelin in the late 70s.
He has been part of many contexts in jazz, blues, free improvisation and folk music and
worked with artists, actors, dancers and performance artists. Runs the esteemed jazz/improv club BrÖtz in Gothenburg.
Today, among others, Henrik can be heard with Quagmire, Jonny Wartel 4tet, Hoj, Cool Funeral Beer Band, Crossover, Limbic Resonanc, Bag Ladies, BrÖtz 4 ever, John Holmström Trio, Öster om Heden, Henrik Wartel Improvisation and My Hellgren-Henrik Wartel duo.

Medlemsproduktion: Arne Forsén