Konsert med The Aleatoric Ensemble

lars bröndum - The Aleatoric Chamber Ensemble
Concert

Biljetter 100 kr
Entré från 17:30

The Aleatoric Chamber Ensemble: My Eklund: kontrabasblockflöjt och elektronik, Per Gärdin: saxofoner, Daniel Borgegård Älgå: basklarinett, Lars Bröndum: live-elektronik.

På denna konsert uppförs bl.a. verket "Alea - A Concerto for small Chamber Ensemble on an Aleatoric Hymn” live av The Aleatoric Chamber Ensemble. Verket är sprunget ur sviten "Aleatoric Hymns” bestående av anti-nationalistiska aleatoriska hymner för alla länder i världen. Det har resulterat i 6 volymer med 139 hymner. Se https://larsbrondum.bandcamp.com/ Idén bakom att skapa dessa ironiska anti-nationalistiska hymner kommer från observationen att nationalismen fått mer grogrund under pandemin. Dessa nya hymner är alla variationer på samma stycke - men arrangerade på olika sätt (live eller genererade enligt aleatoriska principer). Så alla länders hymner är i princip samma stycke, vilket gör att nationalism blir meningslöst. 17 musiker från olika länder har deltagit i detta ettåriga projekt.
Facebook https://fb.me/e/2YqEvBt9V

Medlemsproduktion: Lars Bröndum
_________________________________
Sunday 19th September 18.00
Tickets 100 sek
Doors open 17.30

At this concert, the work "Alea - A Concerto for small Chamber Ensemble on an Aleatoric Hymn" will be performed live by The Aleatoric Chamber Ensemble: My Eklund: contrabass recorder and electronics, Per Gärdin: saxophones, Daniel Borgegård Älgå: bass clarinet, Lars Bröndum: live electronics. The composition is born out of the suite "Aleatoric Hymns” that consists of anti-nationalist aleatoric anthems for all countries in the world. It has resulted in 6 volumes with 139 anthems. The idea of creating these ironic anti-nationalist anthems comes from the observation that nationalism has gained more fertile ground during the pandemic. These new anthems are all variations on the same piece - but arranged in different ways (live or generated according to aleatoric principles). So all anthems are in essence the same, rendering nationalism meaningless. 17 musicians from different countries have participated in this one-year project. The music is available at: https://larsbrondum.bandcamp.com/
Facebook:https://fb.me/e/2YqEvBt9V