KUGGLJUD

-

Industri & Näring

PAN DAIJING (Shanghai) Noisekölln Tapes / RBMA
https://soundcloud.com/pan-daijing

ALMAWASHI (aka Härdstedt) Under Molnet - Livedebut
https://soundcloud.com/almawashi

UNKNOWN SISTER Hatets Dok
https://soundcloud.com/unknownsisternoise

MASSKULTUR DJS
https://masskulturstockholm.wordpress.com/

------------------------------------------------

Entré: 100 SEK (80 för studerande/arbetslösa/Fylkingenmedlemmar)

Endast kortbetalning

------------------------------------------------

Medlemsproduktion: Robin Smeds Mattila