REKONSTRUKTIONER - minifestival med deltagare i kursen Performativ Kritik 2014/15

-

Åtta framställningar genom dans, teckning, måleri, text och musik. Av och
med deltagare i kursen Performativ kritik (KKH/StDH 2014/15):

Hild Borchgrevink, musikkritiker och författare
Emma Hammarén, konstnär
Rebecka Holmström, konstnär och scenograf
Ebba Jordelius, bildkonstnär
Per Mårtensson, tonsättare
Ola Nilsson, bildkonstnär
Kajsa Sandström, dansare och koreograf
Lisa Ullén, musiker och kompositör

------------------------------------------------

PROGRAM
Efter samtliga sju presentationer avslutas kvällen med diskussion och samtal ca kl 19.30

Kl 15.15
Kort inledning av Magnus Jacobsson och Magnus William Olsson.

Del 1 kl 15.30

Per Mårtensson: Rekonstruktion I: hur låter dikten Al-Jazeera?
Medverkande:
Emma Hammarén, Lisa Ullén, Ola Nilsson, Kajsa Sandström, Magnus Jakobsson

Ola Nilsson: Gränser och Övergångar
Inläsning;
Jorun Kugelberg

Del 2 ca kl 16.45

Rebecka Holmström: Tillväxtstrategier
Teckning, text, video,
Medverkande: Vega Andersson, Svante Larsson samt Eva Lo och Vega Westholm-Ighe

Hild Borchgrevink: Å måle tid
Medverkande:
Emma Hammarén, Rebecka Holmström, Ola Nilsson, Per Mårtensson

Del 3 ca kl 18.00

Emma Hammarén: ATT SKRIVA I RUMMET
Text av Emma Hammarén
Omskrift av Jeny Rengman
Röster: Suzanna Asp, Linn Asplund, Hild Borchgrevink, Emma Hammarén, Rebecka Holmström, Per Mårtensson

Kajsa Sandström
Medverkande: Ola Nilsson, Rebecka Holmström, Lisa Ullén, Per Mårtensson, Hild Borchgrevink, Kajsa Sandström

Lisa Ullén: Koraller – Barriär och Motståndsorkestern experiment #II
Medverkande
kontrabas: Elsa Bergman, Emil Skogh, Vilhelm Bromander, Joe Williason
trummor/slagverk: Christoffer Cantillo, Anna Lund

------------------------------------------------

Entré: 80 kr / 60 kr (reducerat, student)

------------------------------------------------

Medlemsproduktion: Kajsa Sandström