BETWEEN PHAEDRA AND RUBYCON

Lars Bröndum
Magnus Alexanderson
Jonas Broberg
Sachiko Hayashi

Denna konsert är hyllning till Edgar Froese som gick bort i år. Medverkande är Lars Bröndum (Moog synthesizer, modulsynthesizer, stråkmaskin), Magnus Alexanderson (gitarrsynthesizer), Jonas Broberg (Synthi A & elektronik), Sachiko Hayashi (projektioner).

Tickande och pulserande Moogar och synthi A sekvenser, ambienta stråkkluster och experimentella ljudcollage, intrikata gitarrsolon och psykedeliska projektioner. Bröndum/Broberg/Alexanderson improviserar fram ny musik som inspireras av Tangerine Dream "The Virgin Years" .

------------------------------------------------

This concert is a tribute to Edgar Froese who passed away this year. Participants are Lars Bröndum (Moog synthesizer, modular synthesizer, string machine), Magnus Alexanderson (guitar synthesizer), Jonas Broberg (Synthi A & electronics), Sachiko Hayashi (projections).

Ticking and pulsating Moog synthesizers and Synthi A sequences, ambient string clusters and experimental sound collages, intricate guitar solos and psychedelic projections. Bröndum / Broberg / Alexanderson improvises new music inspired by Tangerine Dream "The Virgin Years".

------------------------------------------------

Entré: 60 kr

------------------------------------------------

Facebook-event:
https://www.facebook.com/events/899012443473727/

------------------------------------------------

Medlemsarrangemang: Lars Bröndum