Norbergfestival:Modul - MORPHOSIS - EVIGT MÖRKER - QUILTLAND

Morphosis (LB | Morphine Records, Delsin, Honest Jon's)
https://soundcloud.com/rabih

Evigt Mörker
https://soundcloud.com/evigtmorker/

Quiltland (Astro:Dynamics)
https://soundcloud.com/quiltland

+
Supercollider workshop med David Granström och Mats Erlandsson

mer TBA

------------------------------------------------

WORKSHOP INFO:

SuperCollider är ett programmeringsspråk samt en miljö för ljudsyntes och algoritmisk komposition.

SuperCollider är ett open source projekt med ett mycket aktivt community bestående av användare på ett antal olika plattformar. Det används av bl a musiker, tonsättare och forskare som är arbetar med ljud i olika former.

Kursen består av två delmoment - en introduktion under förmiddagen där SuperCollider demonstreras och deltagarna får bekanta sig med några av koncepten bakom programmet och språket. Under eftermiddagen följer sedan en praktisk del där deltagarna har möjlighet att testa exempel från förmiddagen samt skriva egen kod för att generera musik.

Inga förkunskaper av vare sig programmering eller ljudsyntes är nödvändiga för att delta i kursen. Hämta gärna hem och installera SuperCollider på din egen dator innan kursen!

http://supercollider.sourceforge.net/

------------------------------------------------

Facebook-event:
https://www.facebook.com/events/245924145612464/245925168945695/

------------------------------------------------

Workshop, EMS: 10 - 17
Fylkingen: 19 - 01

Entré: 80 kr, 18 år

------------------------------------------------

Med stöd från Stockholms stad

------------------------------------------------

http://www.norbergfestival.com/