score 1 score 2

S T E F A N   K L A V E R D A L
SCORE 1
Tryck.
Baserat på partituret till Music from Caves / A kind of Rebirth för brassband (2011)
Uruppfört i Mamö med Øresund Brass Band 2011

score 2

S T E F A N   K L A V E R D A L
SCORE 2
visades ffg i Ängelholm 2013