PULSAR - Eva Sidén, Helene Berg, Per Sacklén, Helene Hedsund

puslar
Dans
Installation
Konsert
Performance

PULSAR -
Eva Sidén, Helene Berg, Per Sacklén, Helene Hedsund
konsertinstallation- elektroniskt, piano, multikanal, dans, visuals.

"En stjärna i ett binärt stjärnsystem har kollapsat till en neutronstjärna och börjar ta material från den kvarvarande stjärnan. Materian som överförs får stjärnan att börja rotera snabbare och avge högenergistrålning och så småningom bildas en pulsar."

Foto Nadja Ekman och Helene Berg

Medlemsproduktion: Eva Sidén