Skivsläpp / Konsert - SACD-skivan ”Echelon” av Rolf Enström på egen etikett

enström
Konsert

Rolf Enström kan blicka tillbaka på en femtioårsperiod som tonsättare. Verkförteckningen upptar ett åttiotal verk och omfattar ett antal mycket genomarbetade kompositioner av hög konstnärlig kvalitet. Flera av hans stycken har blivit ”klassiker” och uppskattade repertoarstycken såväl i Sverige som utomlands - exempelvis ”Directions” (1979 ), Slutförbannelser (1981 ), Tjidtjag och Tjidtjaggaise (1987 ) vilket erhöll ”Prix Italia” samma år, flera kortfilmer tillsammans med Thomas Hellsing. SACD-produktionen ”Quarks” belönades med ”Manifest-priset” 2008. Verket ”Echelon”, beställt av Sveriges Radio och EMS var Sveriges bidrag till Prix Italia 2015.

Numera konstruerar Enström även sina egna elektroniska instrument, nu senast ”Orben” med vilken han gett konserter med i Stockholm och New York.

Rolf Enström är en tonsättare som hela tiden söker nya vägar och prövar nya uttryckssätt, något som ofta lett honom till att kombinera musiken med andra konstarter, framför allt bildkonsten och litteraturen.
Dramatiska uttryck har alltid lockat Rolf Enström som gärna arbetar med starka kontraster; det häftiga utbrottet och pausen / tystnaden är viktiga element i hans musik. Ofta nog kan musiken vara brutal och våldsam, laddad med ett dramatiskt allvar, men ibland tycker man sig också finna den enströmska glimten i ögat insmugen någonstans i form av något oväntat litet ljud.
Enström uppvisar också en väl utvecklad känsla för form i sina kompositioner.

SACD:n ”Echelon” släpps för distribution i oktober.
En förhandslyssning på den sker på Fylkingen onsdagen den 19:oktober 2022.
Man kan även köpa skivan till ett mycket facilt pris.

”Echelon” innehåller musik i både stereo och surround och har durationen 74 minuter - dvs en verkligt fullmatad produktion.
Verkens tillkomstår spänner från 1997 till 2018 och bildar en överblick av Rolf Enströms produktion under denna tid.

Konserten upptar flera uruppföranden och förutom de som återfinns på skivan framförs för första gången filmen ”Onyx City” - musik av Rolf Enström, bilder av Thomas Hellsing.

De flesta verken är av elektroakustisk karaktär förutom verket ”Open Wide” för piano, slagverk och elektroniska klanger i en inspelning från 2002 på Sibeliusakademin i Helsingfors, Finland. Tuomas Mali - piano och Tuomo Lassila - slagverk.

Program:

”Onyx City” - film 2020*
”Echelon” - Sveriges Radios och EMS beställningsverk, 2014
”Wellen I” 2015**
”Noden” - beställningsverk från Levande Musik, Göteborg, för Kalvfestivalen, 2008***
”Ixtlan” 2009**
”Diesel” 2018*
”Open Wide” beställningsverk av/för Cikada Duo, Oslo, Norge, 1997

* Uruppförande
** Uruppförande av surroundversionen
*** Uruppförande i Stockholm

Presentation: Rolf Enström
Teknik: Lise-Lotte Norelius

Medlemsproduktion: Rolf Enström