The End of Capitalism, Part II, av FA+

Ingrid Falk & Gustavo Aguerre

i samarbete med Lizzie Zachrisson (framträdande) och Tem-Tupac Aguerre (ljud)

Jag lovar att försöka hitta mig själv, och dig, och dina glasögon, och dina nycklar, som finns i källaren, bakom den stora pappkartongen... Jag lovar att använda våld allt oftare... Jag lovar att aldrig vakna... Jag lovar att minnena skall vara vackra........

   

Denna etùde för kvintett (4 videprojektioner och ljud) är en del av ett osynligt sammanflätat system av verk som börjar med ett slut, påståendet av ett slut, eller början av ett slut. Ett intuitivt sökande sig långsamt fram i dimman av det borttappade minnet som formar framtiden.

FA+ är arbeten av bildkonstnärerna Ingrid Falk (f. 1960 Stockholm) och Gustavo Aguerre (f. 1953 Buenos Aires) som lever och arbetar i Stockholm. Internationella samarbeten upptar en stor del av deras produktion.

Smitta, ett interdiciplinärt projekt som de startade 1995, har dominerat de senare årens arbete (se Stockholm Modern Museum: P‰ TIDEN 1996, Malmö Konstmuseum: Den Andre 1997, Kgl Konstakademien IASPIS: Just for the record 1998). FA+ deltog på Venedigbiennalen 1999 i den Italienska Paviljongen, där en internationell publik fick ta del av processen med Smitta, i Contagious-lunch-live.

Deras verk med middagar, bröd och mat har fått speciellt stor uppskattning i Italien där de representeras av Galleria Milano. Det FA+ undersöker, ofta på ett humoristiskt och avväpnande sätt, är våra sociala och kulturella koder, något som ändrar uttryck beroende på subjekt och sammanhang.

FA+ palett är rik och de rör sig fritt på olika områden med objekt, poetiska rumsinstallationer, relationistiska iscensättningar eller monumentala utomhusinstallationer. 1998 invigdes en av deras permanenta utomhusinstallationer Citat: 800 meter Strindbergcitat i rostfritt stål infällda i asfalten på Drottninggatan i centrala Stockholm.

Under år 2000 visas verk av FA+ i Madrid (Arco), Milano (Galleria Milano), Paris (Centre Culturel Suedois, och CAMAC i Marnay-Sur-Seine), Stockholm (Stardust, Moderna Museet och Fylkingen), London (Art for Us All, Riverside Studios), Buenos Aires (1:a Biennalen, Museo Nacional de Bellas Artes). År 2001 planeras visningar i Rom,Milano och Palermo (L'Art de Triomphe, deras triumfbåge av container) och i Neapel (Studio Morra).