Nov. 52

   

Koreografi / dans: ..........Nathalie Ruiz
Musik: .......................Earle Brown
Musiker:......................Kristine Scholz

Nov. 52 är ett möte mellan rörelse och musik. I denna duetts öppna struktur uppstår olika sektioner som resultat av samspelet mellan komposition och improvisation. Var, hur, och när uppstår kontrast, balans, avstånd och följsamhet? Vilka val gör vi tillsammans eller var för sig, och hur samverkar de?

Browns musik med sin öppna form och grafiska notering implicerar en transparent musik. Det är också en musik vars identitet inte är definierad, den har en inbyggd obestämbarhet. Vi har i Nov. 52 strävat efter att behålla denna öppenhet och få den att genomsyra mötet mellan koreografi och musik. Det har under arbetet med denna föreställning varit inspirerande att reflektera över den intressanta väven som utgörs av personliga, konstnärliga och kulturella faktorer, som tillsammans ligger till grunden för det svårgripbara fenomenet: identitet.

Nathalie Ruiz