Interference

Erik Pauser, Johanna Ekström, Björn Elisson

Medverkande: Ossi Niskala, Katarina Eriksson

Två videoprojektioner och objekt.

Installationen ingår i ett projekt som kommer att utmynna i föreställningen Brott med premiär på Dansens Hus i Stockholm i oktober 2000. Projektet är tidigare presenterat i annan form på Gävle Konstcentrum, Bildmuseet i Umeå, Göteborgs Konstmuseum och Färgfabriken i Stockholm.

In English...

The installation is part of a project that also will be presented as a performance premiering at Dansens Hus in Stockholm in October 2000. Other versions of the project have previously been presented at Gävle Art Centre, Bildmuseet in Umeå, Gothenburg Museum of Art and Färgfabriken in Stockholm.