Prerace

Koreograi: Helena Franzén
Musik: Sten Sandell
Flöde och instabilitet är två bärkrafter och motpoler i spelet mellan dansen och musiken.

"En slags hetsig jakt på racerbanan med andrum för glesa rop."

   Helena Franzén och Sten Sandell fortsätter sitt biologiska-tekno projekt (efter deras samlingar av samarbeten med verken: "Casual action", "Un poco Preseley", "Squig" som bl a presenterats på Moderna Dansteatern och Dansstationen i Malmö.)

I deras nya duoarbete "Prerace" spelar musik och dans på samma villkor. Enskilda flöden tänjs och komprimeras, instabila ögonblick uppstår - igen och igen.

"Devoted to the suprisingly rare and luxury of repeating oneself"