Hilberts Hotell

Datum: 
24 Nov 2016
Datum: 
4 Dec 2016
Datum: 
28 Apr 2017

Hilberts Hotell är en serie konserter / performances / iscensättningar

Ursprungligen är Hilberts Hotell en modell för oändlighet, konstruerad av matematikern David Hilbert.
Hilberts Hotell härbärgerar oändligheter, evigheter i punkter, emedan tiden och livet i mycket är präglat av saker som försvinner, som går ur tiden.

Här utgör Hilberts Hotell en imaginär fond för konsertserien / iscensättningarna som alla behandlar förlust av olika slag.
Sånger, toner, sorger, rymder, tomheter, ljud, situationer, symboler, tynande galej, ebbande signaler och perceptioner susar in bland de ständigt ökande rummen.

Modellen för Hilberts Hotell är, likt hur en som levande på vissa vis kan uppfatta döden, en fiktiv och transcendent plats. Hur förstår en något totalt utanför och bortanför en själv? Kan något bara försvinna?

Tre av dessa konserter / performances kommer äga rum på Fylkingen,

------------------------------------------------

24 november - He´s on the phone
He´s on the phone är en iscensättning av ett telefonsamtal till en bortgången närstående, till en annan sida, byter plats, dillar, signalerar, signaler, ett växande stycke musik, en plats som gränsarmot alla världar, en chimär, omsluter oss, inom oss.
Performancen är 20 min lång. Speltider Klockan 19:30 och klockan 20:30.

+

efter He´s on the phone uppförs en ljudinstallation av Potos Cryptophasic Mission . ”En kör av åtta
kassettbandspelare framför musik i karaktäristiskt oprecis unison. Potos Cryptophasic Mission består av Tanya Byrne (Ectoplasm girls, Hypnotower) och Anders Enge (börft rec.)” Klockan 21:30

4e december - We don´t know where she is
Denna konsert utgörs av en sorts deckar-musikal-ljudlandskapsackompanjerad middag. En lättare måltid samt dryck serveras. En rad sånger, en uppluckrad kronologi. Någon och något har försvunnit från rummet.
Till middagsshowen finns det 16 platser / föreställning.
Vi spelar den fler gånger under kvällen, Klockan 19:00, 20:00 och 21:00.
Boka via mail: miraeklund101@hotmail.com

28e april - Grande Hilberts Hotell - release of loss
Under denna kväll kommer alla konsertseriens stycken framföras, med rumsliga punkter från de olika showerna, minnen, återskapanden, scenerier.
Detta är också en releasefest för skivan Hilberts Hotell.
Det kommer bli galej efter konsertens/performancens slut och mer info om detta kommer!

------------------------------------------------

Övriga tre konserter - som utgörs av en platsspecifik ljudholografisk hörlurskonsert, en utomshushyllning till Schrödingers katt samt den bortgångna kattvännen Smilla, en hemkonsert i form av en mässa för borttappade nycklar etx - kommer att ske på andra platser, exempel i Miras hem och vid djurkyrkogården vid Kaknäs.

För mer info rörande dessa tillfällen, kan en inom kort se: www.miraeklund.com/hilberts-hotell.html

Där kommer också kortare musikstycken, bilder, texter, samt visst repetitionsmaterial att postas när det närmar sig.

------------------------------------------------

Konserterna kommer ges på svenska, med undantag för några ord och fraser här och var, men om det kommer icke svensktalande publik under exempel middagsshowen, kommer viktiga delar översättas ut med vägen. Men mycket är musik, sjungna ord, en annan kontext och ljudbild som kan bygga rum i sig.

------------------------------------------------

Av och med Mira Eklund. Projektioner/video av Martin Malm. Medverkande: Artem Christiansson, Julia Lindblom, Mårten Holmberg, My Berg m.fl kan tillkomma!

I samarbete med Fylkingen. Med stöd av Konstnärsnämnden.

------------------------------------------------

Gratis entré

------------------------------------------------

Samproduktion med Mira Eklund