A BIG DOG IN A SMALL PACKAGE

Idén bakom "A Big Dog in a Small Package“ är att kombinera två fysiska källor med två virtuella. Med utgångspunkt i flöjtens ljud och dansarens rörelser transformeras ljud och rörelse till audiovisuella loopar, drones, rytmer och texturer i realtid. Medverkande: Susanne Höglin, Fredrik Olofsson, Mattias Petersson och Sabine Vogel. Framarbetad med stöd av Tanzplan Potsdam: Artist-in-Residence - Education and Research Program fabrik Potsdam.
Entré: 80 kr
FYLKINGENPRODUKTION