LENE GRENAGER / THE GREAT LEARNING ORCHESTRA

Lene Grenager: Sand, pebbels and gravel (Uruppförande)
I “Sand, pebbels and gravel” har jeg tatt utgangspunkt i sten og dets mange former. Dels har jeg hatt Nordens mange stensettinger i tankene, mystiske steder hvor våre forfedre utførte sine ritualer. Dels har jeg tatt utgangspunkt i selve materialet sten. Sten er interessant på den måten at det samtidig kan ha både en statisk og en flyktig karakter.
Selv om en sten står tilsynelatende for evig, utsettes den stadig for mikroskopiske forandringer som til slutt fører til at stenen forsvinner. På samme måte kan de små partiklene som stenen avgir presses sammen og bli til en ny stenblokk. En stor del av utformingen av stykket er overlatt til musikerne. Gjennom en workshop i forkant av skrivearbeidet har jeg fått anledning til å prøve ut ideer og notasjonsmåter. Det endelige partituret inneholder store rom for improvisasjon og materialdefinering hos den enkelte musiker.
“Sand pebbles and gravel” er skrevet til GLO og initiert av Fylkingen til jubileumsfestivalen.
Prosjektet er støttet av Kulturkontakt Nord, Fond for lyd og bilde og Norsk Komponistforening.

http://www.grenager.no/
http://www.thegreatlearningorchestra.se/

THE GREAT LEARNING ORCHESTRA

GLO fungerar som ett forum för musiker, en mötesplats och en möjlighet att få spela stycken som är viktiga men praktiskt svåra att genomföra utan en organisation bakom sig. Vi har en ledningsgrupp bestående av fem personer och vi har en lokal där vi har möten och mindre repetitioner.. Vi har genomfört konserter med allt ifrån 5 medlemmar till 50 och fått mycket uppmärksamhet i press. Vi har dessutom bra kontakter med tonsättare och kompositörer och räknar så småningom med att kunna beställa verk direkt ifrån dem. Vi ser det som mycket viktigt att sätta in musiken i ett sammanhang. det kan vara ett socialt sammanhang som att stödja Situation Sthlm genom biljettintäkter eller det kan vara att framföra Erik Saties Möbelmusik i Kungsträdgården för att ställa frågan om vad en ljudkuliss är. Det viktigaste sammanhanget är ändå att samla musiker från jazz, rock, klassiskt, friform och teatermusik och diskutera det viktigaste som finns för en musiker: Lyssnandet och lyssnandets betydelse vid ett framförande.

The Great Learning Orchestra är inte en orkester eller musikgrupp i snäv bemärkelse. Namnet, som är hämtat från den brittiske kompositören Cornelius Cardew´s verk skall utläsas med betoning på varje ord : stor(många) - lärande - orkester(spelande).

Våren 1999 grundades GLO av Leif Jordansson och Pelle Halvarsson. Under en längre tid hade de tillsammans med kolleger och konstnärer inom andra fält fört diskussioner om avsaknaden och behovet av ett forum för lyssnande, studier och att gemensamt framföra verk som befinner sig i gränslandet mellan konstmusik och populärmusik. Vidare visade dessa diskussioner också på behovet av att kunna ge sig i kast med centrala, ”klassiska”, verk i den modernare musikhistorien och placera dem i ett nutida begripligt sammanhang.

1999

Grundarna inbjöd därför ett 40-tal aktiva musiker till att delta i framförandet av Terry Riley´s In C, skrivet 1966 och ansett som minimalismens grundbult. Konserten skedde på Nalen, klubb SEKT, maj 1999.

I november ordnades ett eget evenemang på Nalen där 26 medlemmar, under 24 timmar, turades om att spela Erik Satie’s Vexations, ett, i sig, kort litet stycke men med tillägget att det ska upprepas 840 ggr. Det har tidigare bara framförts med pianister. Framförandet var urpremiär för en orkesterversion. Under förberedelsearbetet etablerades god kontakt med ”Fondation Erik Satie” i Paris och dess ledare Ornella Volta och dokumentationen av konserten kommer att komma med i en bok om olika framföranden av stycket.

Med dessa konserter etablerades GLO:s utåtriktade idé - att sprida annorlunda musik. Konserterna har också uppmärksammats i tidningar, radio och TV.

2000

Under våren spelade en kärntrupp ifrån gruppen gitarrstycket ”Go Guitars”, en sverigepremiär för en komposition för fem elgitarrer skrivet av amerikanskan Lois V. Vierk.

Den 24 Augusti anordnades en konsert i Kungsträdgården med Eric Saties ”Musique d’ameublement”: I en mycket sommarkall park genomfördes konserten av c:a 20 musiker, inkluderande traditionella instrument, samplingar av livet i parken, tablasmaskin, dub och laser. Av väderskäl var publiken inte månghövdad, men entusiastisk, många kom och gick under den 6 timmar långa konserten. Inför nästa sommar planerar orkestern ytterligare en konsert i parken.

Den 17 December hölls en konsert i Högalidskyrkan med Gavin Bryars ”Jesus blood never failed me yet” som en stödkonsert för de hemlösa i Stockholm. Framförandet var final på en tredagars workshop med Bryars där 46 musiker fick tillfälle att träffa kompositören och arbeta med honom i repetitioner och improvisationer. Detta skedde med stöd ifrån Svenska kyrkan, SAMI, Konstnärsnämnden och SKAP. 620 personer kom till konserten, som dessutom blev mycket omtalad i Stockholmspressen.